"scena" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"scena" İngilizce çeviri

PL scena
volume_up
{dişil}

scena
volume_up
scene {isim}
Tutaj jest scena, która przedstawia balon i ładunek od końca do końca.
Here's a scene that shows you the balloon and the payload end-to-end.
Każda scena ma osobnych aktorów, ale nikt nie stoi w centrum.
Each scene has its characters, but there is no central character.
To jak scena z filmu "Czy leci z nami pilot?".
I mean, it could almost be rather like that scene from the film "Airplane."
scena (ayrıca: odcinek, estrada, stadium, etap)
volume_up
stage {isim}
Byłoby to 6,1 miliona kilometrów nad sceną.
That line would have to be 3.8 million miles above this stage.
Kiedy siedziałam oniemiała w gabinecie lekarskim, Usłyszałam te słowa, "rak", "stadium(też:scena)", "stopień".
As I sat dumbstruck in my doctor's office, I heard other words: "cancer," "stage," "grade."
Wysokość 6 metrów nad sceną odpowiada... ...10 trylionom.
Now, up there, 20 feet above the stage, that's 10 trillion.

İngilizce' de "scena" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNad sceną i widownią unosił się wkrótce trudny do zniesienia fetor wątrobianki.
The stench of the meat drifted almost unbearably into the stalls.
PolishScena pierwszego spotkania Krymhildy i Zygfryda była wspaniałym popisem gry aktorskiej.
When Kriemhild and Siegfried met for the first time, great dramatic theatre could be seen in Basel.
PolishEstrada, czy scena, jak ją zwiemy, jest nieprawdopodobną przestrzenią To jest miejsce święte.
So the bandstand, as we call it, this is an incredible space. ~~~ It is really a sacred space.
PolishJedna z rzeczy, które zrobiliśmy dla zabawy, to trochę bardziej złożona scena kaskaderska.
And this is all a physical simulation of the body, using AI to drive virtual muscles in that body.
PolishChóralny teatr Löscha jest barometrem społecznych emocji, sceną protestów i zgrzytów.
Lösch's choral theatre is a barometer of social shifts and concerns, a theatre of protest and discomfort.
PolishZbiornikami są te podwyższone platformy, tak jak ta scena tutaj.
But here it is unwritten by law. ~~~ And people made their house, and the water storage tanks.
PolishA więc jazz - ta scena jest absolutnie fantastyczna - - jest to bardzo oczyszczające doświadczenie.
PolishPo bokach mamy góry wyższe od Alp, niezwykła scena.
On either side of us are mountain ranges that are higher than the Alps, so the setting here is very dramatic.
PolishChirurdzy mieli problem z wizerunkiem publicznym, ponieważ scena była zdominowana przez wędrownych cyrulików.
Surgeons still had a bit of a PR problem, because the landscape was dominated by the itinerant barber surgeon.
PolishTrzy: Była tam zadziwiająco długa scena, w której gumowa kukła badała Christophera Walkena sondą analną.
Three: there was a surprisingly long sequence of the film in which the rubber puppet gives Christopher Walken a rectal probe.
PolishKolejna typowa scena: przedmieścia Las Vegas.
PolishW tym filmie jest scena, w której ginie Irakijka. ~~~ Żołnierz podszedł do mnie i stanął, wiecie, całkiem blisko -- dosłownie na odległość stopy ode mnie.
A soldier came up to me and stood, you know really, pretty close, a foot away from me.
PolishPierwsza scena ukazuje zwolnionego z więzienia mężczyznę, który obawia się, że jego towarzysze partyjni będą chcieli go zabić.
To begin with, the assassin was seen being released from prison, a man afraid that his party comrades want to kill him.
PolishJestem pisarzem i chcę zakończyć czytając wam krótki urywek, który napisałem, który ma wiele wspólnego z tą sceną.
I'm an infectious disease physician, and in the early days of HIV, before we had our medications, I presided over so many scenes like this.
PolishTo jest scena z „Dyliżansu”, gdzie Yakima Canutt wykonuje jedną z najniebezpieczniejszych sztuczek kaskaderskich jakie w życiu widziałem.
This is a screen capture from "Stagecoach," where Yakima Canutt is doing one of the most dangerous stunts I've ever seen.
PolishAle Mojżesz, jeśli widzieliście film: "Dziesięć przykazań", Mojżesz wyszedł - teraz scena palących się krzaków - i Bóg przemówił do niego.
But Moses, if you saw the movie, "The Ten Commandments," Moses goes out, and there's this burning bush, and God talks to him.
Polish"word" - słowo + "-scape" - obraz, scena) To jest wordscape dla słowa "woda" i jak możecie zauważyć, większość sytuacji ma miejsce w kuchni.
This is the wordscape for the word water, and you can see most of the action is in the kitchen.
PolishAfryka nie jest sceną dla pomocy humanitarnej, musi być sprawcą własnego rozwoju, a Unia Europejska powinna pełnić rolę partnerską.
Africa is not just a theatre for humanitarian aid, it needs to be an actor in its own development, with the European Union as a partner.
PolishTaka intymna scena.
PolishLingue in scena!, liczący sobie już dziewięć lat festiwal, jest wydarzeniem wspieranym przez różne instytucje, które ściśle ze sobą współpracują.
Lingue in scena!, now in its ninth year, is supported in an exemplary way by various institutions that work together in close cooperation.