"satysfakcjonujący" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"satysfakcjonujący" İngilizce çeviri

PL satysfakcjonujący
volume_up
{sıfat eril}

satysfakcjonujący (ayrıca: cenny, dający satysfakcję)
satysfakcjonujący (ayrıca: zadowalający)
(śmiech) (śmiech) Jest to bardzo satysfakcjonujący wynik.
(Laughter) (Laughter) This is very satisfying.

"satysfakcjonujący" için eşanlamlılar (Lehçe):

satysfakcjonujący
satysfakcjonować

İngilizce' de "satysfakcjonujący" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishUważam ten kompromis za satysfakcjonujący i z zadowoleniem przyjmuję osiągnięty sukces.
I consider the compromise to be satisfactory and welcome the success achieved.
PolishMam nadzieję, że Rada będzie mogła poprawić te ustalenia w satysfakcjonujący sposób.
I hope that the Council will be able to improve the outcome satisfactorily.
PolishPozostaje sprawdzić, czy system jest satysfakcjonujący dla każdego.
It remains to be seen whether the system works to everyone's satisfaction.
PolishTo jest ważny kompromis, myślę, satysfakcjonujący wszystkich.
It is, I believe, an important compromise that should be acceptable to all concerned.
PolishW moim przekonaniu jest to całkowicie satysfakcjonujący kompromis.
It is, in my opinion, a thoroughly satisfactory compromise.
PolishDlatego założony wskaźnik 20% pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wydaje się mało satysfakcjonujący.
For this reason the objective of 20% of energy from renewable sources seems unsatisfactory.
PolishByć może powinnam powiedzieć raczej, że nie rozwiążą problemu w sposób elastyczny i satysfakcjonujący.
Perhaps I should say, rather, that they would not be addressing the problem flexibly or satisfactorily.
PolishProjekt ten w ogólnej mojej ocenie wydaje się satysfakcjonujący.
Overall, this draft seems to me to be satisfactory.
PolishTekst jako całość jest stosunkowo satysfakcjonujący.
We are relatively satisfied with the text as a whole.
PolishJest jasne, że agencja doświadczyła poważnych trudności w organizacji i działalności w satysfakcjonujący sposób.
It is clear the agency has experienced significant difficulties in setting up and operating in a satisfactory way.
PolishNiezmiernie cieszy mnie fakt, że kwestie te zostały w sposób satysfakcjonujący rozwiązane w końcowym porozumieniu z Radą.
I am delighted that these issues have been satisfactorily resolved in the final agreement with the Council.
PolishJako część tego procesu, byliśmy w stanie rozwiązać kilka sprzecznych kwestii w sposób satysfakcjonujący oraz rozsądny.
As part of this process, we were able to resolve several contradictory positions judiciously and satisfactorily.
PolishTaki stan rzeczy nie jest satysfakcjonujący.
PolishSiły te zostały stworzone, wyposażone i wyszkolone w celu wypełnienia w sposób satysfakcjonujący misji w trudnym otoczeniu.
These forces are composed, equipped and trained to fulfil their mission satisfactorily in a difficult environment.
PolishUdało się nam w satysfakcjonujący sposób uwzględnić kwestie bezpieczeństwa, więc możemy sobie pogratulować.
We have been able to take the security considerations into consideration in a satisfactory manner and we can congratulate ourselves.
PolishTym aspektem programu, mimo że posiada on zasadnicze znaczenie, wcześniej nie zajęto się w sposób tak wyraźny i satysfakcjonujący.
This aspect of the programmes, while essential, had not previously been addressed so clearly and satisfactorily.
PolishZostał osiągnięty satysfakcjonujący postęp, a praca nad tekstami posuwała się bardzo dobrze w przypadku przeważającej większości kwestii.
Good progress has been made, and the texts have come along very well where the vast majority of points are concerned.
PolishJeżeli chodzi o jasną stronę, to jestem przekonany, że w końcu możemy powiedzieć, że wynik tego maratonu negocjacyjnego jest satysfakcjonujący.
On the light side, I am convinced that the outcome of these marathon negotiations is, we can finally say, satisfactory.
PolishPomimo pewnych początkowych trudności trzy instytucje europejskie doszły do porozumienia dającego bardzo satysfakcjonujący wynik.
Despite some initial difficulties, it was possible for the three European institutions to come to an understanding, which amounts to a very satisfactory result.
PolishTak czy inaczej, chciałabym się od pana dowiedzieć, czy Cyprowi grozi nadzór i czy program konwergencji jest dla pana satysfakcjonujący.
Be that as it may, I should like you to tell me if Cyprus is in danger of being put under supervision and if you are satisfied with the convergence programme.