"satysfakcjonować" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"satysfakcjonować" İngilizce çeviri

PL satysfakcjonować
volume_up
[satysfakcjonuję|satysfakcjonowałbym] {imperfektif fiil}

1. genel

satysfakcjonować (ayrıca: zaspokajać, poznać, zastać, zastawać)
Dobrze byłoby zapewnić w tym zakresie rozwiązania jak najmniej zbiurokratyzowane i satysfakcjonujące z punktu widzenia wymagań obydwu stron.
It would be good to be able to provide solutions in this regard that involve as little bureaucracy as possible and that would meet the requirements of both sides.
Biorąc pod uwagę te okoliczności, wyniki posiedzenia są dla mnie satysfakcjonujące.
Given these circumstances, I am satisfied with the outcome of the meeting.
Kompromisowe prawodawstwo, które sporządziliśmy, satysfakcjonuje wszystkich legalnych użytkowników broni palnej.
The compromises we have produced satisfy all legal gun users.
(EL) Pani przewodnicząca! Muszę powiedzieć, że odpowiedź pani minister nie satysfakcjonuje mnie w najmniejszym stopniu.
(EL) Madam President, I must say that the Minister's reply does not satisfy me in the slightest.
Pani przewodnicząca! Mogę zasugerować komisarzowi, że informacje nie tylko satysfakcjonują prawników, ale także kpią z konsumentów?
Madam President, could I suggest to the Commissioner that, not only does the information satisfy lawyers, but it bamboozles consumers?

2. "dawać satysfakcję"

satysfakcjonować (ayrıca: płacić, cierpieć, zrekompensować)

"satysfakcjonować" için eşanlamlılar (Lehçe):

satysfakcjonować