"rozrachunek" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"rozrachunek" İngilizce çeviri

PL rozrachunek
volume_up
{eril}

1. genel

rozrachunek (ayrıca: rozliczenie)

2. Finans

rozrachunek (ayrıca: rozliczenie)
Opinia w sprawie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi rozliczenia i rozrachunek papierów wartościowych (CON/2006/53)Polska, 16.11.2006, pdf 198 kB, en .
Opinion on the supervision of clearing and settlement operators (CON/2006/53)Poland, 16.11.2006, pdf 74 kB, en .
Pragnę wygłosić kilka politycznych uwag, po pierwsze o kodeksie postępowania w sprawie rozrachunków i rozliczeń.
I would like to make a couple of political points, firstly about the code of conduct for clearing and settlement.
Kiedy pierwotnie stworzono Europol na początku lat 90. XX wieku, został on przedstawiony jako izba rozrachunkowa - lokalna filia Interpolu, jak mogą to państwo ująć.
When Europol was first established in the early 1990s, it was presented as a clearing house - as a regional branch of Interpol, if you like.
rozrachunek (ayrıca: saldo, końcowy wynik, zysk netto)

"rozrachunek" için eşanlamlılar (Lehçe):

rozrachunek