"rozkładać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"rozkładać" İngilizce çeviri

PL

rozkładać [rozkładam|rozkładałbym] {imperfektif fiil}

volume_up
rozkładać (ayrıca: rozłożyć, układać, ułożyć)
rozkładać (ayrıca: rozłożyć)
volume_up
to lay down {fi.} (blanket, rug, garment)
Rozkładali po kolei tych 25 000 obrazów i przyglądali się każdemu z nich:" na tym nic nie widać, ten w porządku, o, tutaj widać problem." Teraz byłoby to już niemożliwe.
They would put up 25,000 images, they would go like this, "25,0000, okay, okay. ~~~ There is the problem." ~~~ They can't do that anymore. ~~~ That's impossible.
rozkładać (ayrıca: rozłożyć)
rozkładać (ayrıca: wykładać, wyłożyć, rozłożyć, rozstawić)
volume_up
to set out {fi.} (sth/spread out)

İngilizce' de "rozkładać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPowiedział Pan, że wzrost gospodarczy trzeba rozkładać bardziej sprawiedliwie.
Mr Barroso, you said that growth must be distributed more fairly.
PolishEnzym zastępczy pomaga rozkładać GL- 3 i zapobiega jego odkładaniu (nagromadzeniu) w komórkach.
The replacement enzyme helps to break down GL-3 and stops it building up (accumulating) in the patient 's cells.
PolishW normalnych warunkach enzym ten pomaga rozkładać amoniak.
PolishW szczególności chcę podkreślić cel stworzenia polityki w zakresie opieki, która będzie równomiernie rozkładać obowiązki na kobiety i mężczyzn.
I must particularly emphasise the objective of creating a care policy that is balanced between the genders.
PolishNależy zachować ostrożność, najlepiej stosując niższą dawkę początkową, podczas leczenia pacjentów, których organizm może wolno rozkładać ten lek.
It should be used with caution, possibly with a lower starting dose, in patients whose bodies may break Onsenal down slowly.
PolishPonieważ pacjenci z zespołem Huntera nie mogą rozkładać tych substancji, GAG stopniowo odkładają się w narządach i uszkadzają je.
Since patients with Hunter syndrome cannot break these substances down, the GAGs gradually build up in most of the organs in the body and damage them.