"rozciągnięcie" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"rozciągnięcie" İngilizce çeviri

PL rozciągnięcie
volume_up
{nötr}

1. genel

rozciągnięcie (ayrıca: rozbudowa, rozszerzenie, ekspansja, rozrost)
rozciągnięcie (ayrıca: dobudówka, przedłużenie, dostawka, dobudowa)
Panie przewodniczący! Sprawozdanie to wzywa do rozciągnięcia traktatu z Prüm na walkę z transgranicznym terroryzmem.
Mr President, as we know, this report calls for an extension of the Prüm Treaty into the fight against cross-border terrorism.

2. Teknoloji

rozciągnięcie (ayrıca: przepięcie, nadmierne naprężenie)

"rozciągnięcie" için eşanlamlılar (Lehçe):

rozciągnięcie
rozciągnąć

İngilizce' de "rozciągnięcie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishRoszczenia o rozciągnięcie suwerenności nad regionem wysuwane przez pięć państw nadbrzeżnych - Kanadę, Danię, Rosję, Stany Zjednoczone i Norwegię - prowadzą do oczywistych napięć.
Claims to sovereignty over the area by the five border countries - Canada, Denmark, Russia, the United States and Norway - leads to obvious tensions.
PolishCo więcej, rozciągnięcie zastosowania dyrektywy na ofiary wszelkiego rodzaju przemocy, a nie tylko na ofiary przemocy uwarunkowanej płciowo, to kolejny milowy krok.
What is more, extending the application of the directive to the victims of any kind of violence, not just the victims of gender-based violence, represents a further milestone.
PolishPożądane byłoby rozciągnięcie harmonizacji tego przestępstwa na 27 państw członkowskich, choć zawsze, powtarzam, zawsze z drobiazgowym poszanowaniem wolności wypowiedzi.
It would be desirable to extend harmonisation of this crime to the 27 Member States, although always, I repeat, always, with the most scrupulous respect for freedom of expression.