"racja" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"racja" İngilizce çeviri

PL racja
volume_up
{dişil}

1. genel

racja
racja (ayrıca: powód, przyczyna, rozum, motyw)
volume_up
reason {isim}
Z tego właśnie powodu mają państwo rację oczekując od Komisji nowego podejścia, począwszy od konsultacji, które właśnie państwu zaproponowałem.
It is for this reason that you are right to expect this new approach from the Commission, beginning with the consultation I have just proposed to you.
Przedstawię racje, jakimi się przy tym kierowałem.
I will give my reasons for that.
Rację mają ci, których zdaniem jedną z przyczyn jest nieuczciwa konkurencja ze strony importu i ci, którzy wspominają o zagrożeniach związanych z negocjacjami z Mercosurem.
Those who say that one reason is the unfair competition caused by imports and mention the dangers of the Mercosur negotiations are right.
racja (ayrıca: część, zdobycz, porcja, połów)
volume_up
take {isim}
Jak mówi piosenka, są pokoleniem "już dłużej tak nie mogę” - i mają całkowitą rację.
As the song says, they are 'the 'I cannot take it anymore' generation', and they are totally in the right.
Przy okazji chcemy uwzględniać wszystkie racje stron, lobbystów, partykularne interesy.
In so doing we try to take account of all the arguments, of lobbyists and of the special interests concerned.
Mogła po prostu powiedzieć: "Owszem, Parlament ma rację, zastanowię się nad tym i wezmę pod uwagę w przyszłości”.
She could simply have said: 'Yes, Parliament is right and I will put that in place and take it into account in future'.
racja (ayrıca: dodatek, zapomoga, zasiłek, przydział)
racja (ayrıca: sprawa, cel, temat, sens)
volume_up
point {isim}
OK, so wherever the camera is -- OK, good point.
Kant miał tu istotnie rację i powiedział to nieco lepiej niż ja to zrobię.
Kant was very good on this point, and he said it a little better than I'll say it.
Ponadto uważam, że pan poseł Verhofstadt ma bezwzględnie rację.
My third point is that I think Mr Verhofstadt is absolutely right.
racja (ayrıca: prawo, dobro, prawa strona)
volume_up
right {isim}
Flandria jest w tej dziedzinie mistrzem świata; nasza racja na wierzchu.
Flanders is something of a world champion in this field; we are right at the top.
Jeden porządny wrak i możemy zbudować duże domy w Kaliforni, racja?
Like if we got just one wrecked spaceship...... we could build big houses in California, right?
Automobile są to samo-poruszające się rzeczy, racja?
Automobiles are self-moving things, right?

2. "czegoś"

racja (ayrıca: przydział)
volume_up
ration {isim} (of sth)

"racja" için eşanlamlılar (Lehçe):

racja

İngilizce' de "racja" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPanie premierze, mówił pan tu o wolnym handlu, święta racja!
Prime Minister, you have spoken here about free trade, and 'amen' to that.
PolishIlu z was tutaj zgadza się z pierwszą racją: państwo powinno uznawać tylko tradycyjne małżeństwo?
How many here favor the first policy: the state should recognize traditional marriage only?
PolishRacja!” ze strony grupy EFD)
(Applause and cries of 'Hear, hear' from the EFD Group)
PolishJednak co racja to racja. Szczerze mówiąc, znudziło mi się jedynie wysłuchiwanie obiecanek w tej sprawie.
Fair is fair, however, and, to be quite frank, I am fed up with merely hearing fine words on this matter.
PolishRacja? ~~~ to nie była wasza umiejętność, to był wasz stan. Model Twojego świata to to co kształtuje cię długoterminowo.
It wasn't your ability; it was your state. ~~~ Your model of the world is what shapes you long term.
PolishJaka to moralna racja przemawia za tym, żeby uznawać ofiary nazizmu za ważniejsze od ofiar komunizmu?
What moral argument is there to support the contention that the victims of Nazism are more important than those of communism?
PolishTematem dnia jest racja bytu dla nas.
The topic of the day is the raison d'être for us.
PolishW szczególności chciałbym, aby Komisja Europejska popierała niezależne media: telewizję Biełsat, radio Racja i inne.
In particular, I would like the European Commission to support independent media such as TV Belsat, Radio Racyja and others.
PolishRacja, to amharski, język Etiopii.
Polish~~~ (Śmiech) Racja.
(Laughter) Because I imagine the director: "Maz, I think your character would rob the bank with a bomb around him." "Why would I do that?
PolishDlatego sprawia wrażenie, że sport amatorski, który ma być racją jej istnienia, jest tylko alibi pozwalającym na zajęcie się sportem zawodowym, który zdaje się być głównym celem.
Thus, it gives the impression that amateur sport which is its declared "raison d'etre" is only an alibi for approaching professional sport, especially football, which seems to be the main target.