"przyzwolić" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"przyzwolić" İngilizce çeviri

PL przyzwolić
volume_up
{perfektif fiil}

przyzwolić (ayrıca: zgadzać się, przystać)
Elżbieta: Ten człowiek uwiódł podopieczną królowej, a ona wzięła ślub bez królewskiego przyzwolenia.
Elizabeth: This man has seduced a ward of the queen, and she has married without royal consent.
Mam nadzieję, że cicha dyplomacja nie będzie oznaczała przyzwolenia na łamanie uzgodnień poczynionych w imieniu Rosji wobec przedstawicieli Unii Europejskiej.
I hope quiet diplomacy will not mean consent to the breaking of agreements made on behalf of Russia with representatives of the European Union.
To jest ta konstytucja, która została zdecydowanie odrzucona przez wyborców francuskich i holenderskich w 2005 r., a którą teraz próbujemy na siłę przepchnąć bez przyzwolenia ludzi.
This is the Constitution that was decisively rejected by French and Dutch voters in 2005, and which we are now seeking to force through without the consent of the people.

"przyzwolić" için eşanlamlılar (Lehçe):

przyzwolić