"przynieść efekty" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"przynieść efekty" İngilizce çeviri

PL przynieść efekty
volume_up
{perfektif fiil}

przynieść efekty (ayrıca: przynosić efekty)
volume_up
to bear fruit {fi.} [mec.]

İngilizce de "przynieść efekty" için benzer çeviriler

przynieść fiil
efekty isim
English
efekt isim

İngilizce' de "przynieść efekty" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishProgram musiałby być obowiązkowy, żeby przynieść jakiekolwiek efekty.
The programme would have to be obligatory for it to have any impact at all.
PolishTeraz partnerstwo UE musi przynieść efekty, aby rok 2008 stał się rokiem przełomowym dla Europy.
Now the EU partnership needs to deliver, and make 2008 a landmark year for Europe.
PolishMusi przynieść efekty w postaci sprawiedliwych cen oraz bezpieczeństwa dostaw.
It must result in fair prices and security of supply.
PolishMoim zdaniem, tylko wspólne działania mogą przynieść efekty.
In my opinion, only joint action can bring results.
PolishA więc te niewielkie kroki mogą przynieść znaczące efekty w kierunku polepszenia lokalnego zdrowia środowiskowego.
So these are small actions that can amount to a significant effect to improve local environmental health.
PolishCzy zatem konwencja może przynieść takie efekty i czy je przyniesie?
PolishI ostatnia sprawa, nie mniej ważna: przystąpienie Islandii może przynieść efekty w postaci spójnej i skutecznej polityki europejskiej w tym regionie.
Last but not least, Iceland's accession may result in a coherent and effective European policy in this region.
PolishNajwyraźniej strategia lizbońska nie przyniosła oczekiwanych efektów i musimy teraz być realistami co do tego, czy przyszła "Europa 2020” będzie mogła przynieść oczekiwane efekty.
Clearly the Lisbon strategy has not delivered and now we have to be realistic if the future Europe 2020 would be able to deliver.
PolishNie zapominajmy, że partnerstwo, które proponujemy Afganistanowi może przynieść efekty jedynie wtedy, kiedy wystarczająco wielu obywateli poprze odbudowę państwa.
Let us not forget that the partnership offered to Afghanistan can only succeed if a sufficient number of citizens support the reconstruction of their country.
PolishNie sądzimy też, by plany Komisji dotyczące kampanii informacyjnych i uświadamiających na temat korzyści uczenia się języków miały przynieść jakiekolwiek realne efekty.
Neither do we believe that the Commission's plans for information and awareness campaigns regarding the benefits of language learning will have any effect on the real world.