"przewozić" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"przewozić" İngilizce çeviri

volume_up
przewozić {imper. fi.}

PL przewozić
volume_up
[przewożę|przewoziłbym] {fiil}

1. genel

przewozić (ayrıca: przewieźć)
volume_up
to jet [jetted|jetted] {g. fiil} (people, goods)
Szwedzi już teraz zadecydowali, że zaczną przewozić ciężarówkami to, co obecnie transportowane jest drogą morską.
The Swedes have said that they will start to transport by truck what now goes by ship.
Zebraną bawełnę przewozi się następnie do Wietnamu, gdzie jest przetwarzana.
The gathered cotton is then shipped to Vietnam, where it is processed.
W obrębie rynku europejskiego 40 % wszystkich towarów przewozi się statkami morskimi.
Within the European market, 40% of all goods are transported by seagoing ships.

2. "dowolnym środkiem transportu"

Na koniec, młode zwierzęta, zwłaszcza szczeniaki, przewozi się po całej Europie promami i nie jest to obwarowane żadnym prawodawstwem.
Finally, young animals, particularly puppies, for example, are now being ferried across the whole of Europe without there being any legislation in place.

3. "na drugą stronę"

4. Ticaret

przewozić (ayrıca: wysyłać, wysłać, przewieźć)
Sektor drogowego transportu towarowego burzy się, ponieważ w każdym kraju obowiązują inne przepisy co do tego, czy towary mogą być przewożone w drodze powrotnej z zagranicy, czy też nie.
There is exasperation in the road freight transport sector because each country has different rules on whether or not freight can be transported when driving back from abroad.

5. Ulaştırma

İngilizce' de "przewozić" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishRolnicy mogą przewozić swoje własne cielęta na odległość nie dłuższą niż 50 km.
When farmers transport their own calves, they can do so for up to 50 km.
PolishW takiej sytuacji – jeżeli planujesz przewozić zwierzęta – skontaktuj się najpierw z odpowiednimi organami weterynaryjnymi.
Contact the relevant veterinary authorities if you are planning to transport animals.
PolishWszystkie rośliny i wszelki materiał roślinny można przewozić w obrębie UE pod warunkiem, że są one wolne od szkodników.
All plants and plant material can be moved throughout the EU, as long as they are pest-free.
PolishZaczniemy od sprawdzenia, czy możemy kupować je w regionie, zamiast przewozić nasze nadwyżki na Haiti.
We will begin by seeing whether we can purchase them in the region rather than transport our surpluses to Haiti.
PolishPrzechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2ºC – 8ºC).
PolishPrzechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2ºC – 8ºC).
PolishPrzechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C – 8°C).
PolishPrzechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2ºC - 8ºC).
PolishPrzechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C- 8°C).
PolishPrzechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C- 8°C).
PolishPrzechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2˚C- 8˚C).
PolishPotrzebowaliśmy międzynarodowej pomocy, aby ewakuować całe miasteczko, ratować ludzi i przewozić ich drogą powietrzną.
International help was needed to enable us to evacuate a whole village and to rescue the people and fly them out.
PolishPrzechowywać i przewozić w temperaturze 2°C - 8°C.
PolishMusieliśmy sami przewozić kości, aż do wybrzeży Afryki, żeby załadować je na statek.
We're talking about Ethiopia, but let's talk about Niger -- or Niger, in our English language -- north of Nigeria -- that's where this photograph was taken.
PolishNie możemy przewozić produktów rolnych z jednego końca świata na drugi, a raczej nie mogą tego czynić duże przedsiębiorstwa.
We, or rather, large enterprises, cannot continue to transport agricultural products from one end of the world to another.
PolishPojazd był niesprawny, a paszporty zwierząt były fałszywe, ponieważ psy nie osiągnęły jeszcze wymaganego prawem wieku, w którym można je było przewozić.
The vehicle manifested serious defects and the animals' passports were forgeries, as the dogs had not reached the legally required age for transport.
PolishMoim zdaniem tak właśnie będzie, nawet mimo to, że te piękne wyspy leżą w obszarze oddalonym, a mleko trzeba przewozić pomiędzy dziewięcioma wyspami.
That will be the case, I think, even in spite of the fact that those beautiful islands are quite remote and milk has to be moved around between nine islands.
PolishJest to oczywiście także powód do niepokoju lokalnych mieszkańców, ponieważ niektóre pojazdy mogą przewozić również towary niebezpieczne, które następnie są przyczyną szkód.
This is also a concern for local residents, of course, as some of these vehicles may also be carrying dangerous goods, which then cause damage.
PolishJeżeli nie możemy przestać spożywać mięsa i trzeba prowadzić ubój zwierząt, to należy je poddawać temu ubojowi w ich krajach pochodzenia i przewozić do innych krajów w postaci tusz.
While we cannot stop the meat being consumed, if animals are to be slaughtered, they must be slaughtered in their countries of origin and transported to other countries as carcasses.