"przejść do historii" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"przejść do historii" İngilizce çeviri

PL przejść do historii
volume_up
{fiil}

przejść do historii (ayrıca: wejść do historii)
Jednakże ma on teraz możliwość wyboru, czy przejść do historii jako wojskowy dyktator, czy jako demokratyczny prezydent.
However, he now has the opportunity to choose whether to go down in history as a military dictator or a democratic president.
Czy pan Mandelson w ten sposób chce przejść do historii, określany niechlubnie jako osoba, która była odpowiedzialna za spowodowanie głodu?
Does Mr Mandelson thus want to go down in history under the shameful epithet of someone who was responsible for starvation?

İngilizce' de "przejść do historii" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishŚredniowieczne metody wykonywania egzekucji powinny przejść do historii.
Mediaeval methods of execution should be consigned to history.
PolishDyskryminacja w pracy i w społeczeństwie musi przejść do historii.
Discrimination at work and in society must become history.
PolishMusi on jednak bezpowrotnie przejść do historii.
In particular, the trafficking of young women for use in the sex trade is a relic of Europe's fragmented past and must become an aspect of European history.
PolishPolityczne prześladowania, nieuzasadniona przemoc, głód, cierpienie i śmierć wielu obywateli to ostatnie "dokonania” Mugabe, które muszą przejść do historii.
The political persecution, gratuitous violence, hunger, suffering and the deaths of many citizens are Mugabe's recent 'work', which need to go down in the annals of history.