"przełamywać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"przełamywać" İngilizce çeviri

PL przełamywać
volume_up
{imperfektif fiil}

przełamywać (ayrıca: przełamać)
volume_up
to breach {fi.} (defence)

"przełamywać" için eşanlamlılar (Lehçe):

przełamywać

İngilizce' de "przełamywać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishTabletek Kaletra nie należy połykać w całości, żuć, przełamywać ani miażdżyć.
Kaletra tablets should be swallowed whole and not chewed, broken or crushed.
PolishTabletki Ranexa należy połykać w całości: nie należy ich przełamywać, miażdżyć ani żuć.
Ranexa tablets should be swallowed whole and should not be broken, crushed or chewed.
PolishTabletek leku Circadin nie należy rozkruszać ani przełamywać na pół.
Circadin tablets should not be crushed or cut in half.
PolishPomaga to przełamywać bariery kulturowe.
PolishNa przykład wspólne zainteresowania często ułatwiają nawiązanie kontaktu – temat pierwszej rozmowy już jest i nie trzeba przełamywać żadnych „lodów”.
Common hobbies, for example, are a great to way to “break the ice” and get a conversation going.
PolishUrzeczywistniając wspólny rynek, nie powinniśmy przełamywać pozytywnych barier między państwami członkowskimi Unii.
When it comes to implementing the common market, we should not make do with removing the positive barriers between the Member States of the Union.
PolishPrzenosząc te wartości na szczebel międzynarodowy, można zrozumieć, dlaczego sport potrafi przełamywać granice geograficzne i sprzyjać kontaktom społecznym i pokojowi.
By extrapolating these values to an international level one can understand why sport is able to break down geographical barriers and promote social intercourse and peace.
PolishZstąpi ten, który przełamywać będzie przed nimi; przełamie, a przejdą bramą, i wnijdą przez nią; nawet i król ich pójdzie przed nimi, a Pan na czele ich.
The breaker is gone up before them: they have broken forth and passed on to the gate, and are gone out thereat; and their king is passed on before them, and Jehovah at the head of them.