"precz" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"precz" İngilizce çeviri

EN

PL precz
volume_up
{ünlem}

precz
volume_up
away {ün.}
Który gdy był pełen, wyciągnęli rybitwi na brzeg, a usiadłszy, wybierali dobre ryby w naczynia, a złe precz wyrzucali.
which, when it was filled, they drew up on the beach; and they sat down, and gathered the good into vessels, but the bad they cast away.

"precz" için eşanlamlılar (Lehçe):

precz

İngilizce' de "precz" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPrecz z mieszanką autokracji, niech żyją rządy bystrości i interesów korporacyjnych!
Scrap the mixing of autocracy, however, and govern with shrewdness and corporatism!
PolishNiech się precz rozchodzą źródła twoje, a po ulicach strumienie wód.
Should thy springs be dispersed abroad, And streams of water in the streets?
PolishIdź precz od oblicza męża głupiego, gdyż nie znajdziesz przy nim warg umiejętności.
Go into the presence of a foolish man, And thou shalt not perceive [in him] the lips of knowledge.
PolishNie przygodzi się ani do ziemi ani do gnoju, ale ją precz wyrzucają.
It is fit neither for the land nor for the dunghill: [men] cast it out.
PolishI posłał zasię trzeciego; ale oni i tego zraniwszy, wyrzucili precz.
And he sent yet a third: and him also they wounded, and cast him forth.
PolishA on wygnawszy precz wszystkich, i ująwszy ją za rękę, zawołał, mówiąc: Dzieweczko, wstań
But he, taking her by the hand, called, saying, Maiden, arise.
PolishTedy porwawszy go, wyrzucili go precz z winnicy i zabili.
And they took him, and cast him forth out of the vineyard, and killed him.
PolishI wywiódł je precz aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje błogosławił im.
And he led them out until [they were] over against Bethany: and he lifted up his hands, and blessed them.
PolishA rozkazawszy im precz ustąpić z rady, radzili się między sobą,
But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves,
PolishI wziąwszy go zabili, a wyrzucili precz z winnicy.
And they took him, and killed him, and cast him forth out of the vineyard.
PolishA usłyszawszy Jezus, iż go precz wygnali i znalazłszy go, rzekł mu: Wierzyszże ty w Syna Bożego?
Jesus heard that they had cast him out; and finding him, he said, Dost thou believe on the Son of God?
PolishAlbowiem jako człowiek precz odjeżdżający zwołał sług swoich i oddał im dobra swoje;
For [it is] as [when] a man, going into another country, called his own servants, and delivered unto them his goods.
PolishWszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, co do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz.
All that which the Father giveth me shall come unto me; and him that cometh to me I will in no wise cast out.
PolishKtórzy nam też wielką uczciwość wyrządzali, a gdyśmy precz płynąć mieli, nakładli nam, czego było potrzeba.
who also honored us with many honors; and when we sailed, they put on board such things as we needed.
PolishCo mi się bardzo nie podobało: przetoż wyrzuciłem wszystkie naczynia domu Tobijaszowego precz z onegoż gmachu;
And it grieved me sore: therefore I cast forth all the household stuff of Tobiah out of the chamber.
PolishSłyszałem również, jak niektórzy mówili "ręce precz”: rynek sam się ureguluje, nie potrzebujemy tej całej regulacji.
I have also heard others saying 'hands off': the market will regulate itself, we do not need all that.
PolishI wypchnąwszy go precz z winnicy, zabili.
And they cast him forth out of the vineyard, and killed him.
PolishA odpowiadając Jezus rzekł mu: Pójdź precz ode mnie, szatanie
And Jesus answered and said unto him, It is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.
PolishJeźli też który z nich przychodzi, aby mię nawiedził, tedy na zdradzie mówi; serce jego zgromadza sobie nieprawość, a precz odszedłszy roznosi.
All that hate me whisper together against me; Against me do they devise my hurt.
PolishA Piotr wygnawszy precz wszystkie, klęknął na kolana i modlił się, a obróciwszy się do onego ciała, rzekł: Tabito, wstań
But Peter put them all forth, and kneeled down and prayed; and turning to the body, he said, Tabitha, arise.