"pozwolić sobie" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"pozwolić sobie" İngilizce çeviri

volume_up
pozwolić sobie {dön. per. fi.}

PL pozwolić sobie
volume_up
{dönüşlü perfektif fiil}

pozwolić sobie (ayrıca: dostarczyć, pozwalać sobie, użyczyć, stać)
Kobiety nie mogą jednak pozwolić sobie na czekanie, świat nie może pozwolić sobie na czekanie.
But women cannot afford to wait; the world cannot afford to wait.
Wielu konsumentów zwyczajnie nie może pozwolić sobie na przedmiotowe układy.
Many consumers simply cannot afford the systems in question.
Po prostu nie mogą pozwolić sobie na nowoczesną, przyjazną dla środowiska technologię.
They simply cannot afford modern, environmentally-friendly technology.

"pozwolić sobie" için eşanlamlılar (Lehçe):

pozwolić sobie

İngilizce de "pozwolić sobie" için benzer çeviriler

pozwolić fiil
sobie zamir

İngilizce' de "pozwolić sobie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishJeśli mogę pozwolić sobie na krytykę, wolę ambitne reformy od ambitnych ambicji.
If I might be critical, I prefer ambitious reforms before ambitious ambitions.
PolishNie możemy pozwolić sobie na złą sławę instytucji odrzucającej w ten sposób obywateli.
We cannot allow ourselves to become notorious for duping citizens in this way.
PolishNie możemy sobie pozwolić na błędy: musimy patrzeć na sprawę imigracji realistycznie.
Let there be no mistake: we must be realistic in addressing the issue of immigration.
PolishNie możemy sobie pozwolić na osłabienie podstaw integracji europejskiej.
We cannot allow ourselves to weaken the foundations of European integration.
PolishByło to najlepsze rozwiązanie, na jakie mogliśmy sobie pozwolić w bardzo trudnej sytuacji.
This was the best solution we could find under very challenging circumstances.
PolishNieczęsto zabieram głos, więc będą musieli państwo pozwolić mi trochę sobie pofolgować.
It is not often I get up to speak, so you will have to allow me some self-indulgence.
PolishNie możemy sami sobie pozwolić na powrót do tajnej policji rządowej z XIX wieku.
We should not allow ourselves to return to the governmental secrecy policy of the 19th century.
PolishNie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek kolejne nieudane perspektywy finansowe w przyszłości.
We cannot allow ourselves any more failed Financial Perspectives in the future.
PolishMożemy być dumni z naszych osiągnięć, ale nie powinniśmy pozwolić sobie na samozadowolenie.
We can be proud of what we have decided, but there should be no room for complacency.
PolishNie możemy pozwolić sobie na istnienie różnic tej definicji na szczeblu europejskim.
We cannot have discrepancies over this definition at European level.
PolishNie możemy pozwolić sobie na krótką pamięć i nie wrócimy na stare tory.
We cannot allow ourselves to have short memories, and it will not be business as usual.
PolishPrzy obecnym kryzysie Unia Europejska nie może sobie pozwolić na brak działania.
The European Union cannot just do nothing in the current crisis.
PolishMoże możemy pozwolić sobie na większy optymizm z powodu rozpowszechnienia demokracji.
Maybe we can be more optimistic because of the spread of democracy.
Polish(śmiech) Nie mogłam sobie pozwolić czuć się ponad tymi chłopakami.
(Laughter) So, I couldn't let myself feel condescending towards these boys.
PolishNie możemy sobie również pozwolić na brak pośpiechu między dniem dzisiejszym a rokiem 2013.
We also do not have the luxury of taking our time between now and 2013.
PolishNa to mogą sobie pozwolić inni urzędnicy, które mają więcej czasu.
For that, you need officials who have a little bit more time to go there.
PolishUnia Europejska nie może sobie pozwolić na przymykanie na to oka.
The European Union cannot allow itself to turn a blind eye to all of this.
PolishI myślę, że dzięki temu uczę się, że trzeba sobie pozwolić na przeżycie żalu.
And I think part of what I'm learning in this process is that one must allow oneself to feel grief.
PolishJednak dzisiaj humanitaryzm nie może sobie pozwolić na zapominanie o polityce.
But today, humanitarianism cannot let politics be forgotten.
PolishJedyne, na co możemy sobie pozwolić, to wyrażanie naszych życzeń w sprawozdaniach z własnej inicjatywy.
All we have is the ability to make known what we want in own-initiative reports.