"ponieść konsekwencje" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"ponieść konsekwencje" İngilizce çeviri

PL ponieść konsekwencje
volume_up
{fiil}

1. "czegoś"

ponieść konsekwencje (ayrıca: ponosić konsekwencje)
Ulegamy pokusie, wiedząc że wraz z nadchodzącym porankiem, będziemy musieli ponieść konsekwencje.
And so we give in to temptation, all the while knowing come morning, we'll have to suffer the consequences.

İngilizce de "ponieść konsekwencje" için benzer çeviriler

ponieść fiil
konsekwencje isim
konsekwencja isim

İngilizce' de "ponieść konsekwencje" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishLitwa może ponieść poważne konsekwencje na skutek kryzysu sektora hodowlanego.
Lithuania may face serious consequences as a result of the crisis in the livestock sector.
PolishMuszą oni ponieść konsekwencje tego faktu na szczeblu krajowym.
PolishTak więc oznaki zagrożenia pojawiały się już w przeszłości, ale teraz konsekwencje mogą ponieść wszyscy obywatele Europy.
Even in the past, then, there were signs, but now all European citizens could end up paying the consequences.
PolishMusimy wprowadzić uproszczenia i przekazać odpowiedzialność państwom członkowskim, które następnie będą musiały stawić się tutaj i ponieść konsekwencje.
We must simplify and give responsibility to the Member States and then they must come here to face up to the consequences.
PolishMusimy obecnie ponieść konsekwencje, a to oznacza opracowanie wspólnej polityki komunikacji i informacji, co także jest częścią procesu demokratycznego.
We must now take the consequences, and that means forging a common communication and information policy, which is also part of the democratic process.
PolishOsoby uznane przez nasze sądy winnymi muszą ponieść konsekwencje i nie powinny znaleźć schronienia w żadnym kraju na świecie.
on behalf of the ALDE Group. - Madam President, those who are found guilty by our courts of law must face the consequences and not be given refuge by any country in the world.