"pomysł" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"pomysł" İngilizce çeviri

PL pomysł
volume_up
{eril}

1. genel

pomysł (ayrıca: pojęcie, koncepcja, myśl, idea)
volume_up
idea {isim}
Nie podoba mi się pomysł baz danych, nie podoba mi się pomysł pobierania odcisków palców.
I do not like the idea of databases, I do not like the idea of finger-printing.
To w 2000 roku ogłoszono pomysł stworzenia europejskiej wirtualnej biblioteki.
It was in 2000 that the idea of creating a virtual European library was launched.
Kiedy mamy zły pomysł, odpowiedzią na zły pomysł nie jest brak pomysłów, przestanie myśleć.
When we have a bad idea, the response to a bad idea is not no ideas, it's not to stop thinking.
pomysł (ayrıca: namysł, myśl, myślenie)
Pomyślałem, że to interesujący pomysł, i włączyłem to w warsztaty projektowe.
And so, I thought this was an interesting idea, and I incorporated it into a design workshop.
Przyjrzeliśmy się gniazdu i zrozumiałam, skąd jego pomysł.
And I could see why he thought, you know -- it was so beautifully done.
I pomyślał, "To naprawdę doskonały pomysł!" Odnalazł ich.
And he thought, "That's a really neat idea!" ~~~ So he went to find them.
pomysł (ayrıca: owoc wyobraźni)
volume_up
brainchild {isim} [mec.]
To był w dużej mierze mój pomysł, o czym przed chwilą przypomniał pan poseł Hans-Peter Martin.
This was very largely my brainchild, as Mr Hans-Peter Martin has just recalled.

2. "nierealistyczny"

pomysł
volume_up
scheme {isim} [aşağ.]
Właśnie dlatego popieram wiele pomysłów Komisji, ale popieram również apele o bardziej ogólny system etykietowania wyrobów włókienniczych.
This is why I support many of the Commission's ideas but also support the calls for a more general scheme for the labelling of textile products.
W moim regionie, West Midlands, wszystkie siedem miejscowych rad miejskich reprezentujących całe spektrum polityczne sprzeciwiło się pomysłowi wdrożenia takiego systemu.
In my own region, the West Midlands, all seven of the local city councils of differing political complexions rejected the idea of implementing such a scheme.
Podejście do idei dużego transatlantyckiego rynku, tego niedorzecznego pomysłu Sir Leona Brittana z czasów, kiedy był on komisarzem, rodzi pewne ryzyko.
The approach being taken to the idea of a large transatlantic market, which was Sir Leon Brittan's hare-brained scheme back when he was Commissioner, poses certain risks.

İngilizce' de "pomysł" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPomysł polega na storzeniu rodzaju cebuli, struktury składającej się z warstw.
And the concept is to create a kind of onion, a kind of structure in layers.
PolishCóż, pomysł na który wpadliśmy wykorzystuje komputery, ale nie polega na nich.
Well, the way we've come up with uses computers but doesn't depend on them.
PolishPodekscytowany, przedstawiłem pomysł szefowi, jego reakcją było: "Hm, nie łapię."
I excitedly presented this to the big boss, and his reaction was, "Um, I don't get it."
PolishI jeśli ktoś z was ma pomysł jak rozwiązać ten problem, z przyjemnością go wysłuchamy.
And if you guys have ideas to help us solve this, we'd love to hear about it.
PolishTak więc David miał interesujący pomysł na film i rzucił nam wyzwanie.
And so David had an interesting take on the film, and he threw a challenge at us.
PolishKiedy pokazałem to w RPA, wszyscy mówili "hej, samochód na patyki, niezły pomysł".
When I showed this in South Africa, everybody after was going, "Yeah, hey, car on a stick.
PolishProsty diagram pokazuje, że jesteś na samej górze, popychając swój pomysł w świat.
The quick little diagram of it is, you're up here, and you are pushing it out to the world.
PolishZłudzeniem globalizmu jest pomysł, że ekonomia może być motorem cywilizacji.
However globalism is deluded in believing that economics is the motor behind civilisation.
PolishRezultatem naszego spotkania był pomysł rakietowego samolotu ARES.
And the result of our meeting was a robotic rocket-powered airplane we call ARES.
PolishAle pomysł ten nie dotyczy tylko pojedynczych komórek i drobnych organizmów.
So these ideas of suspended animation are not just about cells and weird, little organisms.
PolishNie mogę dać Panu listy krajów, które poparły ten pomysł lub były mu przeciwne.
I cannot just give you a list of Member States who said yes or no.
PolishI może to zły pomysł, nie wiem, ale chciałbym, żebyście jutro przyszli".
And I could be wrong, I don't know, but I wish you would come tomorrow."
PolishTo nie jest dobry pomysł, żeby Prezydium opracowywało nowe pomysły i projekty.
It is not the right approach to have the Bureau developing various new ideas and new projects.
PolishPochwalamy pomysł utworzenia delegacji PE ds. stosunków z Afganistanem.
Let me also commend you for setting up the EP Delegation for relations with Afghanistan.
PolishWięc, pomyśl o swoim własnym życiu. ~~~ o decyzjach, które ukształtowały Twoje przeznaczenie.
So, think about your own life, the decisions that have shaped your destiny.
PolishByć może wpadniemy na jakiś pomysł, jak skierować tamtejszy rząd na właściwą drogę.
Perhaps we will come up with some ideas about how we can get the government there back on track.
PolishDobrowolna umowa to dobry pomysł, ale w tym kontekście nie zaprowadzi nas ona donikąd.
A voluntary agreement is all well and good, but in this context, it will not get us anywhere.
PolishHubbard nie jest łatwo dostępny, ale i tak myślę, że to świetny pomysł.
Hubbard apparently started to reach, but besides that, I think it would be good next year.
PolishSkąd pomysł na małżeński kontrakt, a nie jakikolwiek inny powód rocznego okresowego działania?
Why a marriage contract and not any other reason for regular annual action?
PolishPomyśl jaka tematyka cię interesuję i poszukaj organizacji, która się nią zajmuje.
Think of a topic that interests you and find in here links to organisations working in that field.