"pola" için Lehçe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin połów
PL

"pola" İngilizce çeviri

volume_up
pola {diş. çoğ.}
EN

PL pola
volume_up
{dişil çoğul}

pola
volume_up
fields {çoğ.}
Pola elektromagnetyczne (PEM) są przedmiotem bezpośrednich obaw obywateli UE.
Electromagnetic fields (EMF) are a matter of direct concern to EU citizens.
Obawy dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie (
Health concerns associated with electromagnetic fields (
Szlam zawierający silnie trujące substancje chemiczne zalał okoliczne pola i wsie.
The mud with its highly toxic chemical contents flooded the neighbouring fields and villages.

İngilizce' de "pola" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPatrzę na siatkę i widzę wypaczenie na brzegu lewego centralnego pola widzenia.
I look at the grid and I see a warping at the edge of my central-left field.
PolishTo samo tyczy się kwestii finansowych; Komisja nie ma tu pola do interwencji.
The same goes for financial aspects; the Commission has no place to intervene.
PolishPo podaniu produktu dożylnie obserwowano różnicę w zakresie pola pod krzywą od 0 do uk
Following intravenous administration, an approximate 25 % difference between du
PolishWchłanianie jest całkowite, co wynika ze średnich wartości pola pod krzywą (AUC).
Absorption is complete based on mean area under the curve (AUC) values.
PolishWystarczy wybrać odpowiedni tekst z menu, aby wstawić go bezpośrednio do pola.
Just select the text you want to use from the menu to insert it directly into the field.
PolishTaki system certyfikacji musi objąć cały łańcuch, tj. od pola do pojazdów.
Such a certification system must cover the entire chain, i.e. from field to vehicle.
PolishZapewnić dokładną hemostazę, aby produkt nie uległ przemieszczeniu z pola operacyjnego.
Provide adequate haemostasis to ensure that the material stays at the surgical site.
PolishMamy obowiązek zadbać, aby wydarzenia w tym kraju "nie zniknęły z pola widzenia”.
We have a responsibility to ensure that events in this country do not 'fall off the radar'.
PolishNumer pięć, jeden z moich ulubionych: Odwrócenie pola magnetycznego Ziemi.
Number five, one of my favorites: reversal of the Earth's magnetic field.
PolishPowyżej pola na którym pracowali, Żyli powyżej warsztatów, w których pracowali.
They were living on top of the workshops where they were working.
PolishByły one półprzezroczyste i zakrywały połowę pola widzenia, niczym ekran.
These cartoons would be transparent and would cover half the visual field, like a screen.
PolishWystarczy dołączyć ciąg wpisu dla każdego pola odpowiedzi, które ma zostać wstępnie wypełnione.
Simply append an entry string for each response field you'd like to pre-populate.
PolishPo prostu wymyśliliśmy sposób na oznaczanie tkanek i znakowanie kolorami pola operacyjnego.
Basically, we've come up with a way to stain tissue and color-code the surgical field.
PolishByć może tracimy z pola widzenia ten aspekt również tutaj w Unii Europejskiej.
Perhaps we are missing that point here too in the European Union.
PolishNa obliczu pola upadniesz; bom Ja to wyrzekł, mówi panujący Pan.
Thou shalt fall upon the open field; for I have spoken it, saith the Lord Jehovah.
PolishWszystko to są rzeczy ważne, i nie powinniśmy pod żadnym pozorem tracić ich z pola widzenia.
All of this is important, and we should not, under any circumstances, lose sight of it.
PolishWybieramy się na olimpiadę do Berlina... i nie mogłem być blisko do Starego pola....
We're on our way to the Olympics in Berlin... and I couldn't be this close to the Old Course....
PolishJeśli nie chcesz wysyłać powiadomień, usuń zaznaczenie pola wyboru „Powiadom innych przez e-mail”.
If you'd rather not notify them, de-select the 'Notify people via email' checkbox.
PolishAby osiągnąć ten cel, musieliśmy być przekonujący, należało także znaleźć pola do kompromisu.
To get to that point, we had to be persuasive, and we had to find areas for compromise.
PolishPo wylądowaniu, znajdują się pod całkowitym wpływem pola grawitacyjnego.
And as they land, they're fully aligned in the gravitational field.