"pokład" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"pokład" İngilizce çeviri

PL pokład
volume_up
{eril}

1. genel

pokład (ayrıca: tablica informacyjna, komisja, belka, burta)
volume_up
board {isim}
To jest unoszący się magnetycznie pokład, wspomniany w reklamie.
This is the magnetically-levitating board that they mentioned in the commercial.
Bezpieczeństwo lotnictwa (wnoszenie płynów na pokład statku powietrznego) (głosowanie)
Restrictions imposed by the EU on liquids that passengers can take on board aeroplanes (vote)
Chciałabym również nawiązać do zakazu wnoszenia płynów na pokład.
I would also like to mention the ban on bringing liquids on board.
pokład (ayrıca: nawarstwienie)
volume_up
layer {isim}
Z roku na rok cieńsze pokłady lodu przestają chronić złoża przed wiertłami poszukiwaczy.
The layers of ice, which are getting thinner year by year, have stopped protecting the deposits from explorative drilling.
Niestety znaczne pokłady społeczeństwa podatne są na wpływ przejawów ekstremizmu, populizmu, przede wszystkim ze względu na swoją ignorancję.
Unfortunately, significant layers of the population, primarily though ignorance, are susceptible to extremist, populist manifestations.

2. Doğa bilimleri

pokład
volume_up
deck {isim}
Ministrowie spraw wewnętrznych chcieli "oczyścić pokład” przed uregulowaniem legalnej imigracji w Unii Europejskiej w sposób ujednolicony.
The Ministers of the Interior wanted to 'clear the decks' before regulating legal immigration to the European Union in a unified manner.
Aby skorzystać z toalety, osoba niepełnosprawna będzie musiała wejść po kilku stopniach na górny pokład, przejść wzdłuż przejścia, a następnie zejść po kilku stopniach w dół.
You will need to go up a few steps to the upper deck, walk along the gangway and then go down a few steps to use the toilet facilities.

"pokład" için eşanlamlılar (Lehçe):

pokład

İngilizce' de "pokład" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishGdy tylko wszedł na pokład jednego z najlepszych niszczycieli,
As the prime Minister boards one of our finest navel destroyers,
PolishWyjątkowo dopuszcza się wnoszenie na pokład lekarstw i żywności dla małych dzieci potrzebnych na czas lotu.
Exceptions are made for medicines and baby food needed during a trip.
PolishNiektórych przedmiotów nie wolno pasażerom wnosić na pokład.
Certain items may not be carried by passengers onto aircraft.
PolishZapraszamy wszystkich Pasażerów na pokład naszych autokarów PolskiBus.com.
PolishWyglądem przypomina pokład angielskiego żaglowca.
It's made to look like the inside of an English sailing ship.
PolishAle osoby, które powinny zdecydować, czy może on wsiąść na pokład samolotu nie miały wystarczających informacji.
However, those who decided whether he could fly or not did not have the necessary information to hand.
Polish. ~~~ Głębokość 15m, duża fala, woda przelewa się przez pokład.
We're about 100 miles off the coast of Russia: 50-foot seas, big waves, green water coming over the wheelhouse, right?
PolishW związku z tym powinniśmy pozbyć się bezsensownych, biurokratycznych zasad dotyczących wnoszenia płynów na pokład samolotów.
Let us, therefore, get rid of the senseless, bureaucratic rules on carrying fluids at airports.
PolishPasażerom linii lotniczych przysługują określone prawa w przypadku opóźnienia i odwołania lotu albo niewpuszczenia na pokład.
As an air passenger you have certain rights if your flight is delayed, cancelled or if you are denied boarding.
PolishWyciągnęliśmy go w końcu na pokład i zastała nas noc.
Polish2 października tego roku irańska policja zatrzymała w ostatniej chwili mężczyznę wchodzącego na pokład samolotu.
Mr President, on 2 October this year, the Iranian police stopped a man from boarding an aircraft at the last minute.
PolishCholera, to zjada pokład.
PolishA zatem istnieje margines swobodnej interpretacji w przypadku debaty i myślę, że zakaz wnoszenia napojów na pokład samolotu dowiódł, że jest to konieczne.
So there is room for interpretation, for debate, and I think the liquids ban made it clear that this is necessary.
PolishMinistrowie spraw wewnętrznych chcieli "oczyścić pokład” przed uregulowaniem legalnej imigracji w Unii Europejskiej w sposób ujednolicony.
The Ministers of the Interior wanted to 'clear the decks' before regulating legal immigration to the European Union in a unified manner.
PolishObserwowaliśmy wprowadzenie odszkodowania w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, choć wiemy że pozostaje tutaj jeszcze kilka kwestii do rozwiązania.
We have seen the introduction of denied boarding compensation - although we know there are still issues to resolve with that.
PolishPasażerowie muszą być ponadto informowani o każdej zmianie przewoźnika wykonującego przewóz – podczas odprawy lub najpóźniej przy wejściu na pokład.
The passenger must also be kept informed of any change of operating carrier, either at check-in or, at the latest, when boarding.
PolishSłupy jego poczynił srebrne, a pokład jego złoty, podniebienie szarłatne, a wewnątrz usłany jest miłością córek Jerozolimskich.
He made the pillars thereof of silver, The bottom thereof of gold, the seat of it of purple, The midst thereof being paved with love, From the daughters of Jerusalem.
PolishNikt nie ma prawa odmówić Ci wstępu na pokład samolotu z powodu Twojej ograniczonej mobilności, chyba że samolot jest zbyt mały lub ze względów bezpieczeństwa.
You can't be denied boarding because of your reduced mobility, unless the aircraft is physically too small or there are security concerns.
PolishPonadto w przypadku odmowy przyjęcia na pokład odszkodowanie jest wykluczone w razie okoliczności nadzwyczajnych, które obejmują także upadłość linii lotniczej.
In addition, in the event of denied boarding, compensation is excluded in the case of extraordinary circumstances, which also includes airline bankruptcy.