"poddawać się" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"poddawać się" İngilizce çeviri

volume_up
poddawać się {dön. imper. fi.}

PL poddawać się
volume_up
{dönüşlü imperfektif fiil}

poddawać się (ayrıca: poddać się, skapitulować)
poddawać się

"poddawać się" için eşanlamlılar (Lehçe):

poddawać się

İngilizce de "poddawać się" için benzer çeviriler

się zamir

İngilizce' de "poddawać się" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMusimy zachować realizm, a zarazem pewność siebie, i nie możemy się poddawać.
We must be realistic yet confident and we must not think of giving up.
PolishPodczas leczenia lekiem SIFROL należy poddawać się regularnym badaniom okulistycznym.
You should have regular eye examinations during treatment with SIFROL.
PolishPodczas leczenia lekiem MIRAPEXIN należy poddawać się regularnym badaniom okulistycznym.
You should have regular eye examinations during treatment with MIRAPEXIN.
PolishStarsi pacjenci powinni poddawać się regularnej kontroli czynności nerek.
Elderly patients should have their kidney function monitored regularly.
PolishProszę się nie poddawać! Ma pani rację, ale niestety podejrzewam, że ta Izba postąpi niewłaściwie.
Hang tough, Commissioner, you are right and, sadly, I suspect this Chamber will be wrong.
PolishStarsi pacjenci przyjmujący preparat Eucreas powinni poddawać się regularnej kontroli czynności nerek.
Elderly patients taking Eucreas should have their kidney function monitored regularly.
PolishStarsi pacjenci przyjmujący preparat Icandra powinni poddawać się regularnej kontroli czynności nerek.
Elderly patients taking Icandra should have their kidney function monitored regularly.
PolishStarsi pacjenci przyjmujący preparat Zomarist powinni poddawać się regularnej kontroli czynności nerek.
Elderly patients taking Zomarist should have their kidney function monitored regularly.
PolishPowiedział mi, że nie byłby w stanie przyglądać się lub poddawać niesprawiedliwości nie robiąc nic.
He told me that he would have been unable to witness or submit to injustice without doing anything.
PolishW dzisiejszej debacie nie należy poddawać się pokusie hurraoptymizmu.
(PL) Mr President, we should resist the temptation to be over-optimistic during today's debate.
PolishBędzie to również zwycięstwo tych wszystkich, którzy postanowili nie poddawać się, aż cel zostanie osiągnięty.
It will also be a vote and a victory for all of us who have refused to take 'no' for an answer.
PolishKiedy wreszcie zdobędziemy się na odwagę, by powiedzieć: "Europa nie będzie dłużej poddawać się dyktatowi spekulantów”?
When will we finally have the courage to say: 'Europe is no longer going to be dictated to by these speculators'?
PolishNie powinniśmy poddawać się emocjom.
PolishWalczyć, nie poddawać się.
Of dreaming there's a goal ahead; of hoping when our dreams are dead; of praying when our hopes have fled.
PolishJeżeli stosuje się lek Arava, a także przez pewien czas po zakończeniu terapii tym lekiem, nie należy poddawać się szczepieniom.
Certain vaccinations should not be given while taking Arava, and for a certain amount of time after stopping treatment.
PolishPrzez 30 dni po wstrzyknięciu leku Foscan nie wolno poddawać się badaniom okulistycznym lub optycznym z zastosowaniem jasnego światła.
You must not let an optician or ophthalmologist examine your eyes with bright lights for 30 days after Foscan injection.