"podchodzić" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"podchodzić" İngilizce çeviri

volume_up
podchodzić {imper. fi.}

PL podchodzić
volume_up
{fiil}

1. genel

podchodzić (ayrıca: tropić, prześladować, śledzić, grasować)

2. "do kogoś/czegoś"

volume_up
to walk over {fi.} (to sb/sth)

"podchodzić" için eşanlamlılar (Lehçe):

podchodzić

İngilizce' de "podchodzić" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishUważam, że do tej kwestii należy podchodzić ofensywnie i w obydwu aspektach.
I believe that this question must be approached offensively, and in both respects.
PolishJeżeli chcemy poważnie podchodzić do zarządzania gospodarczego, jest to jedyny sposób.
If we want to be serious about economic governance, that is the only way to do it.
PolishTe problemy muszą być podkreślone, i należy do nich podchodzić globalnie.
These problems must be highlighted, and they need to be approached globally.
PolishDlaczego nie możemy bardziej realistycznie podchodzić do funduszy strukturalnych?
Why can we not be more realistic with regard to the Structural Funds?
PolishNiemniej należy pamiętać, czemu mają służyć, i podchodzić do nich z ostrożnością.
However, they must be understood for what they are, and with caution.
PolishWspółdzieliliśmy linki, więc należało podchodzić do nich z otwartością.
And what we're sharing were links, so you had to be kind of open with links.
PolishNie możemy tak swobodnie do tego podchodzić. Powinniśmy przedstawić jakieś argumenty.
This is not something to be taken lightly, Mr Verheugen; you must present some arguments.
PolishPowinniśmy mieć również świadomość, że do niektórych kwestii musimy podchodzić krytycznie.
We should also be aware that we also need to be critical of some things.
PolishWreszcie, Parlament Europejski musi podchodzić na serio do pomocniczości.
Finally, the European Parliament must take subsidiarity seriously.
PolishMusimy podchodzić poważnie do naszych obowiązków, lecz nie do nas samych.
We need to take our responsibilities seriously, but not ourselves.
PolishO tyle z pewną ostrożnością trzeba podchodzić do oceny sytuacji w Egipcie.
In contrast, a certain amount of caution must be employed when assessing the situation in Egypt.
PolishOznacza to także, że wszystkie państwa członkowskie muszą podchodzić poważnie do swoich obowiązków.
It also means that all Member States need to take their responsibilities seriously.
PolishMusimy oczywiście patrzeć na tę kwestię realistycznie, lecz również podchodzić do niej ambitnie.
We must of course look at this issue realistically, but also ambitiously.
PolishDo kwestii dotyczących mediów należy zawsze podchodzić w odpowiedzialny i rozważny sposób.
Questions concerning the media must always be handled in a responsible and considered manner.
PolishMoim zdaniem nie wolno nam w ten sposób podchodzić do naszych własnych decyzji.
I do not think we can treat our own decisions like that.
PolishJest to temat, do którego należy podchodzić z rozsądkiem, bez fundamentalistycznych uprzedzeń.
This is a subject that must be approached sensibly, without preconceived fundamentalist ideas.
PolishMoim zdaniem powinniśmy podchodzić do tych kwestii z całą powagą.
My point is that we should address this issue with all seriousness.
PolishTo nie oznacza, że UE powinna podchodzić do sprawy mniej ambitnie.
This does not mean that the EU's ambition should be scaled back.
PolishMężczyzna odwrócił się, a potem rozdzielił na 6 identycznych postaci, które zaczęły do niej podchodzić.
And then he divided into six figures in striped shirts, who started walking towards her.
PolishJesteśmy przekonani, że musimy konstruktywnie podchodzić do Mińska.
We are convinced that we need to be constructive with Minsk.