"pęknięcia" için Lehçe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin pęknięcie
PL

"pęknięcia" İngilizce çeviri

volume_up
pęknięcia {diş. çoğ.}

PL pęknięcia
volume_up
{dişil çoğul}

pęknięcia (ayrıca: szczeliny, rysy, spękania, szpary)
volume_up
cracks {çoğ.}
Dokonują inspekcji, sprawdzają pęknięcia, zniszczenia wiertła, odpryski, odłamki.
They inspect it, they check it for cracks, for drill damage, for spalls, for chips.
Dobra, ale popatrz na te pęknięcia...... pomiędzy tymi cząstkami i pęknięcia, w które my wpadamy, dziury nicości.
But look at the cracks... between these particles and the cracks we fall through, the holes of nothingness.
Tak, i są też mniejsze pęknięcia pomiędzy wiązaniami.
Yeah, and then tinier cracks between the connections.
pęknięcia (ayrıca: serie, wybuchy)
volume_up
bursts {çoğ.}
pęknięcia (ayrıca: szczeliny, dziury, wyciek, przecieki)
volume_up
leaks {çoğ.}

İngilizce' de "pęknięcia" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishIstnieją także doniesienia o silnych wymiotach, które mogą prowadzić do pęknięcia przełyku.
There have also been reports about severe vomiting that can lead to a rupture of the oesophagus.
Polishjeśli nie można wykluczyć przedwczesnego pęknięcia błon płodowych
if premature rupture of your membranes cannot be excluded
PolishAmpułki otwierać trzymając je w wyciągniętej ręce tak, aby zapobiec urazom w przypadku pęknięcia.
Open ampoules holding them at arm's length in order to prevent any risk of injury should an ampoule break.
PolishNiektóre przypadki pęknięcia śledziony były śmiertelne.
Polishprzypadki powiększenia śledziony oraz bardzo rzadko (< 1/ 10 000) przypadki pęknięcia śledziony, w aż
(< 1/ 10,000) cases of splenic rupture, including some fatal cases, have been reported following administration of pegfilgrastim.
PolishRozpoznanie pęknięcia śledziony należy rozważyć u pacjentów zgłaszających ból w lewym nadbrzuszu lub na szczycie barku.
A diagnosis of splenic rupture should be considered in patients reporting left upper abdominal pain or shoulder tip pain.
Polishprzypadki powiększenia śledziony oraz bardzo rzadko (< 1/ 10 000) przypadki pęknięcia śledziony, w tym kilka śmiertelnych.
(< 1/ 10,000) cases of splenic rupture, including some fatal cases, have been reported following administration of pegfilgrastim.
PolishOsteoporoza jest chorobą, w której kości stopniowo stają się cienkie i łamliwe, a co za tym idzie – bardziej narażone na pęknięcia (złamania).
Osteoporosis is a disease in which the bones gradually become thin and fragile, and more likely to break (fracture).
PolishBez wątpienia ogromne znaczenie dla Unii Europejskiej ma to, by te pęknięcia zostały usunięte, i właśnie do tego będziemy dążyć.
It is certainly essential for the European Union that these fractures are healed and so this is what we are going to work towards.
PolishWysypka, łuszczenie, podrażnienia, zaczerwienienie Pęknięcia, powstawanie strupów, pękanie naskórka, wysięk, sączenie Ból, pieczenie, bolesność Swędzenie
Rash, scaling, irritation, redness Cracking, scabbing, crusting, draining, oozing Pain, burning, soreness Itching
PolishAby uniknąć narażenia w przypadku pęknięcia fiolki lub rozlania jej zawartości, zaleca się stosowanie rękawic lateksowych oraz okularów ochronnych.
The use of latex gloves and safety glasses is recommended to avoid exposure in case of breakage of the vial or other accidental spillage.
PolishAby uniknąć narażenia w przypadku pęknięcia ampułki lub rozlania jej zawartości, zaleca się stosowanie rękawic lateksowych oraz okularów ochronnych.
The use of latex gloves and safety glasses is recommended to avoid exposure in case of breakage of the ampoule or other accidental spillage.
PolishNależy wziąć pod uwagę możliwość pęknięcia śledziony u dawców i (lub) pacjentów zgłaszających ból w lewej górnej części brzucha lub w górnej części barku.
A diagnosis of splenic rupture should be considered in donors and/ or patients reporting left upper abdominal pain or shoulder tip pain.
PolishNie podawać leku w okolicę, w której wyczuwalne są guzki, zgrubienia, twarde węzły, ból lub przebarwienia, zagłębienia, strupy lub pęknięcia skóry.
Do not use any area where you can feel lumps, bumps, firm knots, pain or an area that is discoloured, indented, scabbed, or where the skin is broken.
PolishAby uniknąć narażenia w przypadku pęknięcia fiolki lub przypadkowego rozlania jej zawartości, zaleca się stosowanie rękawic lateksowych oraz okularów ochronnych.
The use of latex gloves and safety glasses is recommended to avoid exposure in case of breakage of the vial or other accidental spillage.
PolishAby uniknąć narażenia w przypadku pęknięcia ampułki lub przypadkowego rozlania jej zawartości, zaleca się stosowanie rękawic lateksowych oraz okularów ochronnych.
The use of latex gloves and safety glasses is recommended to avoid exposure in case of breakage of the ampoule or other accidental spillage.
PolishPo zatosowaniu leku Neulasta stwierdzono powiększoną śledzionę i bardzo rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) przypadki pęknięcia śledziony.
Increased spleen size and very rare cases (likely to occur in fewer than 1 in 10,000 patients) of spleen rupture have been reported after the use of Neulasta.
PolishPo zastosowaniu leku Neulasta stwierdzono powiększoną śledzionę i bardzo rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) przypadki pęknięcia śledziony.
Increased spleen size and very rare cases (likely to occur in fewer than 1 in 10,000 patients) of spleen rupture have been reported after the use of Neulasta.
PolishDla przypomnienia: w obliczu kryzysu oraz pęknięcia bańki na rynku nieruchomości i kredytów, Irlandia musiała interweniować i wesprzeć banki.
(FR) Mr President, for the record, with the crisis and the bursting of the housing and credit bubbles, the Irish State has had to intervene to support the banks.
PolishPo leczeniu preparatem Puregon zazwyczaj podaje się hCG w celu zakończenia fazy dojrzewania pęcherzyków jajnikowych, wznowienia podziału mejotycznego oraz pęknięcia pęcherzyka.
Treatment with Puregon is generally followed by administration of hCG to induce the final phase of follicle maturation, resumption of meiosis and rupture of the follicle.