"oznaczyć" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"oznaczyć" İngilizce çeviri

PL oznaczyć
volume_up
{fiil}

oznaczyć
W rezultacie, przyspieszenie kątowe oznaczone grecką literą α (alfa), wynosi ułamek 1 / R.
So as a result, the angular acceleration, denoted by Greek letter alpha here, goes as one over R. It's inversely proportional to R. The smaller you make it the more quickly you can turn.
Proponowane oznaczenie wskazujące miejsce produkcji rolnej będzie wskazywało skąd pochodzą surowce.
The proposal for a 'place of farming' label will indicate where the raw materials come from.
Wyszukiwania z urządzenia przenośnego są oznaczone ikoną telefonu.
Searches completed on your mobile device are indicated by a mobile phone icon.
Do oznaczenia skuteczności i wydajności inwestowanych w tę politykę zasobów potrzebne są wiarygodne punkty odniesienia.
Reliable benchmarks are needed for indicating the effectiveness and efficiency of the resources invested in this policy.
oznaczyć (ayrıca: wybrać, wybierać, nazwać, nazywać)
Obciążenia te są oznaczone na wyciągu z konta jako GOOGLE*[Nazwa sprzedawcy].
Charges appear on your statement as GOOGLE*Seller's name.
Nieprzezroczyste, biale kapsulki z dwoma zlotymi paskami oznaczone " 7767 " oraz " 200 ".
Opaque, white with two gold bands marked 7767 and 200 (INVENTED NAME 200 mg).
Nieprzezroczyste, biale kapsulki z dwoma niebieskimi paskami oznaczone " 7767 " oraz " 100 ".
Opaque, white with two blue bands marked 7767 and 100 (INVENTED NAME 100 mg).
oznaczyć (ayrıca: znaczyć, mieć znaczenie)
Na przykład oznaczenie CE wskazuje na przestrzeganie przez producenta europejskich wymogów odnoszących się do danego produktu.
The CE mark, for example, signifies the manufacturer's compliance with European requirements for the product in question.

"oznaczyć" için eşanlamlılar (Lehçe):

oznaczyć

İngilizce' de "oznaczyć" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNależy oznaczyć poziom kreatyniny w surowicy przed zastosowaniem u pacjenta leku Aclasta.
Patients should have their serum creatinine level measured before receiving Aclasta.
PolishStężenia desloratadyny w osoczu można oznaczyć w ciągu 30 minut po podaniu.
Desloratadine plasma concentrations can be detected within 30 minutes of administration.
PolishPrzed podaniem preparatu Aclasta należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy pacjentów.
Patients should have their serum creatinine level measured before receiving Aclasta.
Polishwirusologiczną definiuje się jako brak dającego się oznaczyć HCV- RNA w 12. tygodniu leczenia.
Virological response is defined as absence of detectable HCV-RNA at Week 12.
Polishdo wirusologiczną definiuje się jako brak dającego się oznaczyć HCV- RNA w 12. tygodniu leczenia.
Virological response is defined as absence of detectable HCV-RNA at Week 12.
PolishMożesz na przykład usunąć wiadomość lub oznaczyć ją jako spam.
For example, use the buttons to delete a message or mark something as spam.
PolishStężenie TSH należy oznaczyć, jeśli w czasie leczenia preparatem be
Determine TSH levels if, during the course of Viraferon therapy, a patient develops symptoms
PolishJaka kultura mogłaby wyprodukować coś takiego, a potem oznaczyć go i sprzedać dzieciom?
What kind of culture would produce a product of this kind and then label it and sell it to children?
PolishAby oznaczyć pytanie lub odpowiedź jako nadużycie, kliknij link ,,Zgłoś nadużycie" obok posta.
To mark a question or an answer as abuse, click on the "Report Abuse" link next to that post.
PolishOdpowiedź wirusologiczną definiuje się jako brak dającego się oznaczyć HCV- RNA w 12. tygodniu leczenia.
Virological response is defined as absence of detectable HCV-RNA at Week 12.
PolishOdpowiedź wirusologiczną definiuje się jako brak dającego się oznaczyć HCV- RNA po 12 tygodniach leczenia.
Virological response is defined as absence of detectable HCV-RNA at Week 12.
PolishPrzed podaniem każdej kolejnej dawki preparatu Zometa należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy.
Patients should have their serum creatinine levels assessed prior to each dose of Zometa.
PolishOdpowiedź 4 wirusologiczną definiuje się jako brak dającego się oznaczyć HCV- RNA w 12. tygodniu leczenia.
Virological response is defined as absence of detectable HCV-RNA at Week 12.
PolishOdpowiedź 28 wirusologiczną definiuje się jako brak dającego się oznaczyć HCV- RNA w 12. tygodniu leczenia.
Virological response is defined as absence of detectable HCV-RNA at Week 12.
PolishOdpowiedź 77 wirusologiczną definiuje się jako brak dającego się oznaczyć HCV- RNA w 12. tygodniu leczenia.
Virological response is defined as absence of detectable HCV-RNA at Week 12.
PolishNiekiedy w ferworze walki z nadużyciami nasze algorytmy mogą oznaczyć i usunąć uprawnioną opinię.
Sometimes our algorithms may flag and remove legitimate reviews in our effort to combat abuse.
PolishOdpowiedź 102 wirusologiczną definiuje się jako brak dającego się oznaczyć HCV- RNA w 12. tygodniu leczenia.
Virological response is defined as absence of detectable HCV-RNA at Week 12.
PolishOdpowiedź 126 wirusologiczną definiuje się jako brak dającego się oznaczyć HCV- RNA w 12. tygodniu leczenia.
Virological response is defined as absence of detectable HCV-RNA at Week 12.
PolishOdpowiedź 174 wirusologiczną definiuje się jako brak dającego się oznaczyć HCV- RNA w 12. tygodniu leczenia.
Virological response is defined as absence of detectable HCV-RNA at Week 12.
PolishOdpowiedź 221 wirusologiczną definiuje się jako brak dającego się oznaczyć HCV- RNA w 12. tygodniu leczenia.
Virological response is defined as absence of detectable HCV-RNA at Week 12.