"ognisko" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"ognisko" İngilizce çeviri

PL ognisko
volume_up
{nötr}

1. genel

ognisko
Video: Look at all this stuff that's here for our campfire.
Często śpiewamy przy ognisku z naszym kółkiem kościelnym.
Sure, we use that for campfire sing-alongs with our church group.
Coś jak ktoś zapraszający nas wokół ogniska albo ktoś w barze mówiący: "Chodź, opowiem ci historię.
It's like a guy inviting you around the campfire, or somebody in a bar saying, "Here, let me tell you a story.
ognisko
ognisko (ayrıca: pożar, ogień, żar, piec)
volume_up
fire {isim}
Możesz użyć zapalniczki, by rozpalić ognisko.
You can use the lighter to start the fire.
A król siedział w domu, w którym w zimie bywał, miesiąca dziewiątego, a na ognisku przed nim palił się ogień.
Now the king was sitting in the winter-house in the ninth month: and [there was a fire in] the brazier burning before him.
Ogniska i dym papierosowy są jednak dużo większymi źródłami zagrożenie dla o wiele większej liczby osób.
However, open fires and cigarette smoke are far greater sources to a far greater number of people.
ognisko
volume_up
focal point {isim} (optics)
Wiedza jest ogniskową i siłą napędową każdego modelu konkurencyjności.
Knowledge is the focal point and driver of any model of competition.
ognisko (ayrıca: palenisko, dno, trzon, topnisko)
volume_up
hearth {isim}

2. Fotoğrafçılık

ognisko

3. Astronomi

ognisko
volume_up
focus {isim}
U szczurów rozwój ognisk zmienionych hepatocytów (FAH) i raków wątrobowokomórkowych był zależny zarówno od dawki jak i czasu trwania leczenia mykafunginą.
The development of foci of altered hepatocytes (FAH) and hepatocellular tumours in rats was dependent on both dose and duration of micafungin treatment.
Dwa inne elementy trójkąta wiedzy - edukacja i badania naukowe - są ważne, ale to innowacja jest wierzchołkiem tego trójkąta, jego ogniskową i głównym celem.
The two other elements in the knowledge triangle, education and research, are important, but innovation clearly represents the triangle's apex; it is its point of focus and its main objective.

İngilizce' de "ognisko" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishW oparciu o dane po rozpoczęciu stosowania szczepionki, gdy pojawi się pierwsze ognisko pandemii
Depending on and after implementation of vaccine when first pandemic will take place.
Polishszczepionki, gdy pojawi się pierwsze ognisko pandemii
Depending on and after implementation of vaccine when first pandemic will take place.
PolishOgnisko leczenia powinno obejmować wszystkie zmiany o charakterze neowaskularyzacji, krew i (lub) zablokowaną fluorescencję.
The treatment spot should cover all neovasculature, blood and/ or blocked fluorescence.
PolishW kierunku donosowym ognisko leczenia musi być oddalone o co najmniej 200 μm od krawędzi skroniowej tarczy nerwu wzrokowego.
The nasal edge of the treatment spot must be at least 200 μ m from the temporal edge of the optic disc.
PolishJednak w określonych okolicznościach mogą być wprowadzane pewne ograniczania, na przykład w rejonach, gdzie stwierdzono ognisko choroby zwierząt.
However, some restrictions may apply under specific circumstances, such as localised animal disease outbreaks.
PolishJeśli stworzymy ognisko siatek terrorystycznych, ponownie narazimy ten kraj na próbę sił z obcymi siłami zbrojnymi.
Furthermore, if we create a pocket for terrorist networks, we would expose the country once again to a trial of strength with the foreign armed forces.