"odnawiać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"odnawiać" İngilizce çeviri

volume_up
odnawiać {imper. fi.}

PL odnawiać
volume_up
[odnawiam|odnawiałbym] {imperfektif fiil}

odnawiać (ayrıca: odnowić)
volume_up
to do sth up {fi.} (house, furniture)
odnawiać (ayrıca: odnowić)
odnawiać (ayrıca: ozdobić, dopiąć, odnowić, dopinać)
odnawiać (ayrıca: wyremontować)
Chcą państwo odnawiać agendę społeczną za pomocą dyrektywy o czasie pracy, która ma dwa cele.
You want to renew the social agenda via the Working Time Directive, which has two aims.
Zamiast tego czuwajmy nad wewnętrzną siłą naszej gospodarki, aby ona sama mogła się odnawiać.
Instead, let us nurture the inherent power of our economy to keep renewing itself.
Dom Historii Europejskiej będzie służyć jako miejsce, gdzie będzie można upamiętnić i odnawiać naszą tożsamość europejską.
The 'House of European History' will be used as a place where our European identity can be remembered and renewed.

İngilizce' de "odnawiać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishZamiast tego czuwajmy nad wewnętrzną siłą naszej gospodarki, aby ona sama mogła się odnawiać.
Instead, let us nurture the inherent power of our economy to keep renewing itself.
PolishDom Historii Europejskiej będzie służyć jako miejsce, gdzie będzie można upamiętnić i odnawiać naszą tożsamość europejską.
The 'House of European History' will be used as a place where our European identity can be remembered and renewed.
PolishPrzyjęty sposób głosowania te konflikty może odnawiać, co jest sprzeczne z duchem pokojowego współistnienia narodów w Europie.
The voting method adopted may re-ignite such conflicts, which will run counter to the spirit of peaceful coexistence between the nations of Europe.
PolishWięc jeśli wszyscy weźmiemy tylko to co potrzebujemy, będziemy mogli podzielić się resztą, będziemy mogli zacząć świętować, będziemy mogli zacząć odnawiać.
So if we all take only what we need, then we can begin to share the rest, we can begin to celebrate, we can begin to restore.