"oderwać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"oderwać" İngilizce çeviri

volume_up
oderwać {per. fi.}

PL oderwać
volume_up
{perfektif fiil}

oderwać (ayrıca: przerwać, przerywać, złamać, łamać)
Aby oderwać końcówkę należy kilka razy odgiąć ja na przemian w górę i w dół.
This is done by bending the cap up and down until the perforation is broken.
Było to w latach 1875-1925. ~~~ Niezwykły okres, w którym matematycy przygotowywali oderwanie się od świata.
So it was in 1875 to 1925, an extraordinary period in which mathematics prepared itself to break out from the world.
Od Lodowca Rossa oderwała się góra lodowa B-15.
The B15 iceberg broke off the Ross Ice Shelf.
oderwać (ayrıca: obrywać, zedrzeć, oberwać, odrzeć)
Należy zgiąć blister i oderwać jedną kieszonkę wzdłuż linii perforowanej (Rysunek1).
Tear off one tablet pocket along the dotted lines (Figure 1).
Tear off a section from the blister at the perforation.
Należy oderwać kieszonkę z tabletką Każdy blister zawiera 6 kieszonek z tabletkami, oddzielonych od siebie linią perforowaną.
Tear off one tablet pocket Each blister contains six tablet pockets, which are separated by perforations.
oderwać (ayrıca: odrywać)
volume_up
to detach {fi.} (sticker)
W celu identyfikacji, oderwać część etykiety w miejscu perforacji i nałożyć oderwaną część na strzykawkę.
For identification purposes, tear section of the vial label at the perforation and apply detached section to the syringe.
W celu identyfikacji, oderwać część etykiety na opakowaniu w miejscu perforacji i nałożyć oderwaną część na strzykawkę.
For identification purposes, tear section of the vial label at the perforation and apply detached section to the syringe.
Budżety narodowe często były oderwane od rzeczywistości: koszty wysokie, dochody niskie, brak odpowiedzialności w rządzeniu państwem.
National budgets were often detached from reality: high costs, low incomes and lack of responsibility in governing the state.
oderwać (ayrıca: zerwać, zrywać, odrywać)
volume_up
to peel away {fi.} (layer, paper, plastic)
oderwać (ayrıca: odrywać, wyrywać, wyrwać)
oderwać (ayrıca: zerwać, wyrwać)

"oderwać" için eşanlamlılar (Lehçe):

oderwać

İngilizce' de "oderwać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishAby oderwać końcówkę należy kilka razy odgiąć ja na przemian w górę i w dół.
This is done by bending the cap up and down until the perforation is broken.
PolishWsparcia dla Jemenu nie da się oderwać od kwestii bezpieczeństwa.
Support for Yemen cannot be divorced from the issue of security.
PolishNależy oderwać folię z blistra aby wyłonić pojedynczą tabletkę.
For single tablet removal, open the package and peel back the foil on the blister to expose the tablet.
PolishBojówki Abu Sajef chcą oderwać od Filipin południową cześć wysp.
Abu Sayyaf hit squads want to separate the southern part of the islands from the rest of the Philippines.
PolishUsuwanie zewnętrznej warstwy blistra: rozpoczynając od końca oznaczonego kolorem unieść i oderwać zewnętrzną warstwę blistra.
Peel back the outer layer: starting at the coloured corner, lift and peel over the pocket.
PolishOderwać kolorową nakrywkę z tworzywa sztucznego z fiolki.
PolishOddzielanie pojedynczej kapsułki: oderwać wzdłuż perforacji w celu oddzielenia jednej kieszonki z kapsułką od reszty blistra.
Separate one capsule: tear along the cutting lines to separate one “ pocket” from the strip.
PolishOderwać kolorową nakrywkę z tworzywa sztucznego z fiolki.
PolishZgadzam się ze sprawozdawcą, panem posłem Beletem, że nie można oderwać tego od artykułu, którego to dotyczy.
I agree with the rapporteur, Mr Belet, that this cannot be disassociated from the article to which it refers.
PolishW celu identyfikacji, oderwać część etykiety w miejscu perforacji i nałożyć oderwaną część na strzykawkę.
For identification purposes, tear section of the vial label at the perforation and apply detached section to the syringe.
PolishOderwać jeden brzeg warstwy ochronnej.
PolishW celu identyfikacji, oderwać część etykiety na opakowaniu w miejscu perforacji i nałożyć oderwaną część na strzykawkę.
For identification purposes, tear section of the vial label at the perforation and apply detached section to the syringe.
PolishOderwać folię i otworzyć saszetkę.
PolishNie możemy tych dwóch aspektów, polityczno-gospodarczego i praw człowieka, oderwać od siebie i traktować odrębnie.
These two areas, the political and economic on the one hand and human rights on the other, cannot be torn asunder and dealt with separately.
Polishoderwać się od szarej rzeczywistości
PolishOstrożnie oderwać folię.
PolishI chcę teraz, żebyś pozwolił swojej ręce oderwać się od stołu, kiedy czujesz, że ucisk ustępuje, ale tylko wtedy, kiedy ucisk ustępuje.
And I only want you to allow your hand to float slowly back up from the tabletop as you feel the pressure release, but only when you feel the pressure release.
PolishTshombe i Kalonji, których łączyły bliskie związki z branżą wydobywczą, chcieli oderwać od reszty kraju bogaty w surowce naturalne rejon południowo-wschodni.
Tshombe and Kalonji, closely connected with mining interests, sought to split their south-eastern region, with considerable natural resources, from the rest of the country.
PolishJeżeli mamy się nad nim pochylać, powinniśmy go oderwać od sympatii politycznych, niezależnie od tego czy jesteśmy ludźmi o poglądach socjalistycznych czy konserwatywnych i prawicowych.
If we are to address it, we should separate it from political sympathies, independently of whether we have socialist or right-wing and conservative views.