"odbyć" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"odbyć" İngilizce çeviri

volume_up
odbyć {per. fi.}
PL

odbyć {fiil}

volume_up
1. genel
Roztwór do infuzji leku Remicade może być zużyty w ciągu 24 godzin, jeśli jest przechowywany w temperaturze od 2˚C do 8˚C, a rozpuszczenie i rozcieńczenie odbyło się w aseptycznych warunkach.
When reconstitution and dilution are performed under aseptic conditions, Remicade infusion solution can be used within 24 hours if stored at 2°C to 8°C.
2. "konsultacje, rozmowę"
Jeśli to prawda, głosowanie, które mamy niebawem odbyć staje się sprawą tym bardziej naglącą.
If it is true, it makes the vote that we are about to hold all the more pressing.
Jako sprawozdawczyni zdecydowałam się zainicjować debatę na ten temat i odbyć publiczne konsultacje.
As the rapporteur, I decided to open up the debate on this subject and hold a public consultation.
Wybory te powinny się teraz odbyć zgodnie z planem, bez dalszych opóźnień.
These elections should now be held as planned, without any further delay.
3. "tournee"
Nie można odbyć podróży w pojedynkę, nigdy nie można było.
You cannot make the voyage alone, you were never meant to.
. ~~~ Niedługo uda nam się odbyć pierwszy lot samolotem poza ziemską atmosferą.
We are on the verge right now to make the first flight of an airplane outside the Earth's atmosphere.
Jeśli to prawda, głosowanie, które mamy niebawem odbyć staje się sprawą tym bardziej naglącą.
If it is true, it makes the vote that we are about to hold all the more pressing.
5. "kurację, szkolenie, kurs"

"odbyć" için eşanlamlılar (Lehçe):

odbyć

İngilizce' de "odbyć" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishKofi Annan zaprosił mnie rankiem 11 września, by odbyć konferencję prasową.
Kofi Annan invited me on the morning of September the 11th to do a press conference.
PolishW całej Unii Europejskiej powinny się teraz odbyć referenda w tej sprawie.
We should now have referendums across the European Union on this question.
PolishPragnę teraz powrócić do konsultacji, które mają odbyć się dzisiaj.
Again, I would like to come back to your consultation, which you can have today.
PolishWybory te powinny się teraz odbyć zgodnie z planem, bez dalszych opóźnień.
These elections should now be held as planned, without any further delay.
PolishBez wątpienia powinniśmy odbyć ożywioną dyskusję okolicznościową tej jesieni.
No doubt we shall have the occasional heated discussion this autumn.
PolishPowtórne referendum winno odbyć się jesienią przyszłego roku, być może w październiku.
A second referendum should be called during the autumn of next year, possibly in October.
PolishW rzeczy samej, istnieje pomysł, by odbyć nieformalne spotkanie ministerialne we wrześniu.
In fact the idea is to have an informal ministerial meeting in September.
PolishBardzo się cieszę, że możemy dzisiaj odbyć tę debatę.
author. - (SV) Mr President, I am very pleased that we are able to have this debate today.
PolishMówię o wyborach prezydenckich w Rumunii, które mają się odbyć 22 listopada.
I am referring to the Romanian presidential elections which are due to take place on 22 November.
PolishDlatego przedmiotowa dyskusja powinna odbyć się na szczeblu globalnym, a nie tylko w ramach UE.
This discussion should therefore be held at global level and not merely within the EU.
PolishWynik mającego się wtedy odbyć wkrótce irlandzkiego referendum był niepewny.
The outcome of the then pending Irish referendum was uncertain.
PolishMusimy odbyć pełną debatę na tej sali, wysłuchując opinii wszystkich stron spektrum politycznego.
We need to have a full debate in this House from all sides of the political spectrum.
PolishMam nadzieję, że wkrótce będę mógł odbyć z panem bardziej dogłębną rozmowę.
I hope that I will soon be able to speak to you in more depth.
PolishDlatego przedmiotowa dyskusja powinna odbyć się na szczeblu globalnym, a nie tylko w ramach UE.
This discussion should therefore be held at a global level and not merely within the EU.
PolishLady Ashton odwiedziła Tunezję wczoraj, by odbyć rozmowy z władzami.
Lady Ashton was there yesterday for discussions with the authorities.
PolishSzczyt UE-Afryka w Lizbonie w grudniu nie może odbyć się zbyt wcześnie.
The EU-Africa Summit in Lisbon in December cannot come too soon.
PolishPo referendum, które ma odbyć się w Wenezueli, sytuacja ulegnie zmianie.
There will be a new situation following the referendum which is about to take place in Venezuela.
PolishMiałem osobiście możliwość odbyć wiele dyskusji na ten temat.
I have personally had the opportunity to take part in many discussions on this subject.
PolishZ niecierpliwością oczekuję na dyskusję w komisji, która może odbyć się nawet w tym roku.
I am looking forward to the discussion in committee, which may perhaps even take place this year.
PolishDlatego naprawdę żałuję, że ta wizyta nie mogła się odbyć.
So I really feel very sorry that this delegation visit could not take place.