"obniżyć się" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"obniżyć się" İngilizce çeviri

volume_up
obniżyć się {dön. per. fi.}

PL obniżyć się
volume_up
{dönüşlü perfektif fiil}

obniżyć się (ayrıca: zmaleć, maleć, obniżać się, zmniejszyć się)
volume_up
to decline {gsiz. fiil} (wane)
Podobny obraz wyłania się z projekcji ekspertów Eurosystemu, według których roczna inflacja HICP w 2008 r. wyniesie między 3,2% a 3,4%, by w 2009 r. obniżyć się do poziomu 1,1%–1,7%.
Consistent with this assessment, the December 2008 Eurosystem staff projections foresee annual HICP inflation of between 3.2% and 3.4% for 2008 and declining to between 1.1% and 1.7% for 2009.

"obniżyć się" için eşanlamlılar (Lehçe):

obniżyć się

İngilizce de "obniżyć się" için benzer çeviriler

obniżyć fiil
się zamir

İngilizce' de "obniżyć się" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishJeżeli hipokalcemia utrzymuje się, należy obniżyć dawkę lub odstawić preparat Mimpara.
If hypocalcaemia persists, reduce the dose or discontinue administration of Mimpara.
PolishJeżeli hipokalcemia utrzymuje się, należy obniżyć dawkę lub odstawić preparat Parareg.
If hypocalcaemia persists, reduce the dose or discontinue administration of Parareg..
Polishw przypadku spożycia zbyt małej ilości pokarmu stężenie cukru we krwi może się obniżyć
If you are not eating enough your blood sugar level may become too low (hypoglycaemia).
Polishw przypadku spożycia zbyt małej ilości pokarmu stężenie cukru we krwi może się obniżyć
If you are not eating enough your blood sugar level may become too low
Polishw przypadku spożycia zbyt małej ilości pokarmu stężenie cukru we krwi może się obniżyć
the availability of your insulin in the country you are visiting,
Polishw przypadku spożycia zbyt małej ilości pokarmu stężenie cukru we krwi może się obniżyć
If you are ill or have a major injury then your blood sugar level may increase (hyperglycaemia).
PolishPrzez rok udało im się obniżyć liczbę ofiar śmiertelnych na drogach o 8%.
They have succeeded in reducing road deaths by over 8% a year.
PolishChcą też karać kraje, które nie zgodzą się obniżyć płac w celu zrównoważenia salda obrotów z zagranicą.
They also want to punish countries that will not lower wages in order to regain their external balance.
PolishOto kolejny tekst, w którym próbuje się obniżyć standardy władz publicznych na korzyść przedsiębiorców.
Yet another text seeking to lower the standards of public authorities for the benefit of entrepreneurs.
PolishPróbuje się obniżyć w Grecji poziom ochrony lasów poprzez zmianę artykułu 24 konstytucji.
An attempt is being made in Greece to reduce the level of forest protection by revising Article 24 of the Constitution.
PolishDodatkowo, kraje rozwijające się muszą obniżyć emisje o 15% - 30%, w stosunku do zwykłego poziomu emisji.
In addition, the developing countries have to reduce emissions by 15% to 30%, compared to normal levels.
PolishW przypadku roamingu głosowego udało się nam obniżyć ceny płacone przez obywateli o 60% i zwiększyć liczbę połączeń w branży o 30%.
On voice roaming it has achieved a 60% lower price for the citizen and 30% more traffic for the industry.
PolishCzęstość występowania i ciężkość tych zdarzeń udawało się istotnie obniżyć poprzez zastosowanie dożylnej premedykacji glikokortykoidem.
Premedication with intravenous glucocorticoid significantly reduced the incidence and severity of these events.
PolishW zależności od diety i charakteru schyłkowej niewydolności nerek u pacjentów dializowanych mogą obniżyć się stężenia witamin A, D, E i K.
Depending on diet intake and the nature of end stage renal failure, dialysis patients may develop low vitamin A, D, E and K levels.
PolishW wymienionych rodzajach krwawień aktywność czynnika VIII nie powinna obniżyć się poniżej podanego poziomu (w % wartości prawidłowej) w odpowiednim okresie:
In the case of the haemorrhagic events listed, the factor VIII activity should not fall below the given level (in % of normal) in the corresponding period:
PolishAby zatem doprowadzić do zgodności z przepisami WTO oraz zakończyć długotrwały spór, w grudniu 2009 roku Unia Europejska zgodziła się obniżyć cła w sektorze bananów.
Therefore, in order to comply with WTO rules and to end a long dispute, the European Union accepted to reduce its tariffs in the banana sector in December 2009.
PolishW przypadku następujących rodzajów krwawienia aktywność czynnika VIII w odpowiednim okresie nie powinna obniżyć się poniżej podanego poziomu aktywności w osoczu (w % normy lub j. m. / dl).
In case of the following haemorrhagic events, the factor VIII activity should not fall below the given plasma activity level (in % of normal or IU/dl) in the corresponding period.
PolishW przypadku następujących rodzajów krwawienia aktywność czynnika VIII w odpowiednim okresie czasu nie powinna obniżyć się poniżej podanego poziomu aktywności w osoczu (w % normy lub j. m. / dl).
In case of the following haemorrhagic events, the factor VIII activity should not fall below the given plasma activity level (in % of normal or IU/dl) in the corresponding period.
PolishPodobny obraz wyłania się z projekcji ekspertów Eurosystemu, według których roczna inflacja HICP w 2008 r. wyniesie między 3,2% a 3,4%, by w 2009 r. obniżyć się do poziomu 1,1%–1,7%.
Consistent with this assessment, the December 2008 Eurosystem staff projections foresee annual HICP inflation of between 3.2% and 3.4% for 2008 and declining to between 1.1% and 1.7% for 2009.