"niewiele" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"niewiele" İngilizce çeviri

PL niewiele
volume_up
{zarf}

niewiele (ayrıca: kilka, mało)
volume_up
few {zarf}
Lecz bardzo niewielu ludzi i niewiele organizacji wie, dlaczego robią to co robią.
But very, very few people or organizations know why they do what they do.
Z tego względu uda się uzyskać jedynie bardzo niewiele organicznych ziemniaków.
There are, therefore, very few organic potatoes to be had.
W końcu niewiele kobiet posiada własną ziemię i niewiele zasiada w organizacjach rolniczych.
Lastly, few women own land and few are in farm organisations.
niewiele (ayrıca: niezbyt, mało)
A zatem sytuacja niewiele się zmieni w najbliższej przyszłości.
Therefore, nothing much will change in the situation in the near future.
Therefore, there is not much missing from the Commission's proposal.
Bezgłowe ciała mogą przeżyć przez około dzień, ale niewiele robią.
These headless bodies can live for about a day, but they don't do much.
niewiele (ayrıca: nieznacznie)
A zatem sytuacja niewiele się zmieni w najbliższej przyszłości.
Therefore, nothing much will change in the situation in the near future.
Therefore, there is not much missing from the Commission's proposal.
Bezgłowe ciała mogą przeżyć przez około dzień, ale niewiele robią.
These headless bodies can live for about a day, but they don't do much.
niewiele (ayrıca: oszczędnie)

İngilizce' de "niewiele" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishTo jednak sprawa przyszłości, natomiast dotychczas osiągnęliśmy naprawdę niewiele.
However, that is in the future and what we have achieved so far is extremely poor.
PolishNiestety generalnie ta wola polityczna ma niewiele wspólnego z pewnością prawną.
Unfortunately this political will does not contribute to legal certainty as a whole.
PolishTrzy lata temu, firma płaciła za elektryczność niewiele ponad brytyjską średnią cenę.
Three years ago they were paying just marginally more than the average UK price.
PolishEnergia odnawialna stanowi dzisiaj niewiele ponad 6% energii zużywanej w UE.
Renewables today account for a little over 6% of the energy consumed in the EU.
PolishArgument mówiący o tym, że UE produkuje stosunkowo niewiele tytoniu, jest nietrafiony.
The argument that the EU produces relatively little tobacco is beside the point.
PolishWierzyli zatem, że wiedza pochodzi od rządzącychz o których wiedzieli niewiele.
So they believed that knowledge came from authorities that actually knew very little.
PolishMam niewiele czasu na wypowiedź, mogę więc niestety poruszyć tylko jedną kwestię.
Given the small amount of time available, I can unfortunately only look at one point.
PolishMoże się wydawać, że to duża ilość środków, ale w rzeczywistości to bardzo niewiele.
This may seem like a large amount of funding, but in fact, it is very little.
PolishTo szczególne posiedzenie Rady, ponieważ program obejmuje niewiele spraw.
It is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
PolishOkazuje się jednak, że unijna "pomoc” ma niewiele wspólnego z solidarnością.
However, EU 'assistance' has demonstrated that it has little to do with solidarity.
PolishZgadzam się z tym, ale szczególnie w tym miejscu widzę niewiele powodów do optymizmu.
I agree with that, but on that point in particular I see little cause for optimism.
PolishNiewiele może nas teraz powstrzymać od osiągnięcia konsensusu w sprawie nowego Traktatu.
There is not a great deal now to stop us reaching a consensus on the new Treaty.
PolishByć może niewiele, ale dzisiaj ważne jest, aby przynajmniej naświetlić tę kwestię.
Perhaps very little, but at least highlighting it here today is important.
Polishb) Szczepienia Istnieje niewiele danych dotyczących skuteczności szczepienia.
b) Vaccinations Limited data are available on the effects of vaccination.
PolishPonadto, niektóre uzasadnienia w sprawozdaniu niewiele mają wspólnego z uzasadnieniem.
Further, some of the justifications in the report do very little to justify.
Polish. ~~~ I niewiele się od tego czasu zmieniła.
Mammograms have been around since the 1960's, and it's changed very little.
PolishDostępne dane sugerują, że lakozamid na ogół wywołuje niewiele interakcji lekowych.
Data generally suggest that lacosamide has a low interaction potential.
PolishZgłoszonych zostało niewiele poprawek, większość z nich przy poparciu sprawozdawcy.
A small number of amendments have been submitted, most with the support of the rapporteur.
PolishWydaje mi się, że w ostatnim sprawozdaniu Rady Europejskiej jest bardzo niewiele informacji.
It seems to me that there is very little in the recent European Council report.
PolishOtrzymują one płatności obszarowe, wykorzystując zarazem niewiele rąk do pracy.
They are the ones which receive the area payments, while their use of labour is fairly small.