"naprzeciw" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"naprzeciw" İngilizce çeviri

PL naprzeciw
volume_up
{zarf}

naprzeciw (ayrıca: w zamian, o)
A wstawszy rano, gdy słońce weszło nad temi wodami, ujrzeli Moabczycy naprzeciw sobie wody czerwone jako krew,
And they rose up early in the morning, and the sun shone upon the water, and the Moabites saw the water over against them as red as blood:
naprzeciw (ayrıca: przeciw, w zamian)
naprzeciw (ayrıca: przeciw, w zamian)

"naprzeciw" için eşanlamlılar (Lehçe):

naprzeciw

İngilizce' de "naprzeciw" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishUnia przez lata wychodziła dyktatorom naprzeciw, z pogardą dla swoich własnych wartości.
The Union reached out to the dictators for years, in contempt of its own values.
PolishJednakże Parlament nawet w części nie wyszedł naprzeciw stanowisku Rady.
However, Parliament did not even go half way to meet the Council's position.
PolishNa szczeblu UE uczyniono jednak zbyt mało, aby wyjść tym przedsiębiorstwom naprzeciw.
However, too little has been done at EU level to meet these undertakings.
PolishWszystkie osiągnięte postępy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom krajów AKP.
All of these advances easily meet the expectations of the ACP countries.
PolishI to właśnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku usług.
This measure responds to the expectations of the market in services.
PolishProszę Komisję o determinację, a także proszę Radę o pilne wyjście naprzeciw potrzebie decyzji.
I ask the Commission to be determined, and I ask the Council to urgently tackle the need to take decisions.
PolishProgramy szkoleniowe, na przykład, muszą być odpowiednie do tego, aby wychodzić naprzeciw aktualnym potrzebom.
Training programmes, for instance, have to be adequate to actually cover the needs at the moment.
PolishSprawozdanie trafnie wychodzi naprzeciw problemowi zagwarantowania odpowiedniej przepustowości lotnisk.
The report gives appropriate consideration to the issue of ensuring that airports have the required capacity.
PolishOne nie staną naprzeciw nowym wyzwaniom.
It cannot begin to cope with the challenges that this will bring.
PolishBez niej trudno mówić o produktach czy usługach, które wychodzą naprzeciw rosnącym oczekiwaniom konsumentów.
Without them it is difficult to think of products or services that fulfil the growing demands of consumers.
PolishRamy ustawodawstwa muszą wychodzić naprzeciw takiej postawie.
PolishSą to sprawy zasadniczej wagi, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom Europejczyków chcących żyć w Europie przyjaznej dla zdrowia.
These are essential issues that meet Europe's citizens' expectations of a Europe for health.
PolishI rzeczywiście tak jest, on jest niekontrowersyjny, wychodzi naprzeciw tym wartościom, o których mówimy.
It really is a good idea which should be entirely uncontroversial, since it exemplifies the values we are discussing.
PolishSpecjalizacja i wyważone stosunki z producentem są też najlepszym sposobem na wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta.
Specialisation and a balanced relationship with the producer are also the best way forward for the customer.
PolishUnia stara się wyjść naprzeciw takim wyzwaniom i dlatego zaproponowała rozporządzenie o wprowadzaniu produktów do obrotu.
The EU is trying to face up to these challenges and has therefore proposed a regulation on marketing of goods.
PolishAby wyjść jej naprzeciw, należy wzmocnić i rozszerzyć pakt stabilności i wzrostu o odpowiednie i skuteczne warianty kar.
To do this, the Stability and Growth Pact must be reinforced and expanded to include suitable and effective sanctioning options.
PolishUnia Europejska, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, ogłosiła rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
To meet their needs, the European Union has declared the year 2010 to be European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
Polish♫ Wychodząc naprzeciw od wewnątrz ♫
PolishMój kraj przyjął jedne z najbardziej korzystnych w Europie przepisów dotyczących naturalizacji, by wyjść tym osobom naprzeciw.
My country has enacted one of the most generous naturalisation laws in Europe, precisely in order to meet those people halfway.
PolishJeśli chodzi o sam projekt mandatu, wyciągam optymistyczny wniosek z faktu, że Komisja pragnie wyjść naprzeciw naszym żądaniom.
As for the draft mandate itself, I take a favourable view of the fact that the Commission is committed to meeting our demands.