"nakładać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"nakładać" İngilizce çeviri

volume_up
nakładać {imper. fi.}

PL nakładać
volume_up
[nakładam|nakładałbym] {imperfektif fiil}

1. genel

nakładać
volume_up
to impose [imposed|imposed] {fi.} (restrictions, sanctions, tax)
Sankcje musi nakładać Komisja, a nie ministrowie finansów.
The Commission must impose the sanctions, not the finance ministers.
Nie musimy nakładać kontyngentów i wprowadzać nienaturalny rozkład płci w sektorze.
It is not necessary for us to impose quotas and unnatural gender distributions on the sector.
Kiedy Unia Europejska będzie nakładać sankcje, muszą być one dokładne i właściwie ukierunkowane.
When the EU does impose sanctions they should be precise and well targeted.
nakładać (ayrıca: nałożyć, ściągać, ściągnąć, pobierać)
volume_up
to levy [levied|levied] {g. fiil} (tax, duty, payment)
Zatem kraje UE mogą swobodnie nakładać taki podatek na samochody rejestrowane na ich terytorium po raz pierwszy.
EU countries are therefore free to levy a registration tax when a car is registered on their territory for the first time.
Państwa członkowskie muszą zapewnić, cytuję, "że lotniska nakładają opłaty takiej samej wysokości za usługi takiego samego rodzaju.
Member States must ensure, and I quote, 'that airports levy the same charge for the same service.
Nakładanie dodatkowej opłaty jest sprzeczne ze zmianami strukturalnymi, które UE i rząd Wielkiej Brytanii rzekomo popierają.
Imposing a super levy goes against the structural changes which both the EU and the UK Government claim to support.
nakładać (ayrıca: nałożyć)
volume_up
to ladle out {fi.} (stew)

2. "na coś"

nakładać (ayrıca: łączyć, nałożyć)
volume_up
to superimpose {fi.} (on/onto sth)

3. Gastronomi

nakładać (ayrıca: nałożyć)

"nakładać" için eşanlamlılar (Lehçe):

nakładać

İngilizce' de "nakładać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNie nakładać żelu na oczy, w okolicach oczu, ani na powierzchnię błon śluzowych.
Gel should not be applied on or near eyes or mucosal surfaces of the body.
PolishJeżeli na koniec będziemy musieli nakładać kary, to nie osiągniemy naszego celu.
If we end up imposing fines, then we will not have achieved our objective.
PolishZakładam także, że Serbia nie będzie nakładać sankcji gospodarczych na Kosowo.
I am also assuming that it will refrain from imposing any economic sanctions on Kosovo.
PolishTo właśnie powinna robić Unia Europejska, zamiast nakładać sankcje.
This is what the European Union should be doing, rather than imposing sanctions.
PolishPodania domięśniowe i podskórne powodują odpowiedzi mogące się w pełni na siebie nakładać.
Intramuscular and subcutaneous administrations produce fully superimposable responses.
PolishKrem należy nakładać na chorą powierzchnię dwa razy na dobę przez 7- 14 dni.
The cream should be applied to the area twice daily for 7-14 days.
PolishNależy jednak zadbać o to, by na MŚP nie nakładać zbyt dużych obciążeń administracyjnych.
It must be ensured, however, that too heavy an administrative burden is not placed on SMEs.
PolishCienką warstwę maści nakładać na miejsca zmienione chorobowo.
The ointment should be applied as a thin layer to affected areas of the skin.
PolishW celu ochrony przed światłem należy nakładać nasadkę na Levemir InnoLet, gdy nie jest on używany.
Keep the pen cap on when Levemir InnoLet is not in use in order to protect from light.
PolishW celu ochrony przed światłem należy nakładać nasadkę na NovoRapid NovoLet, gdy nie jest on używany.
Keep the cap on when NovoRapid Novolet is not in use in order to protect from light.
PolishW celu ochrony przed światłem należy nakładać nasadkę na NovoRapid FlexPen, gdy nie jest on używany.
Keep the cap on when NovoRapid FlexPen is not in use in order to protect from light.
PolishW celu ochrony przed światłem należy nakładać nasadkę na NovoRapid InnoLet, gdy nie jest on używany.
Keep the cap on when NovoRapid InnoLet is not in use in order to protect from light.
PolishPanretin żel należy nakładać na zmiany skórne powstałe wskutek KS czystym palcem.
Apply Panretin to your KS lesions using a clean finger.
PolishNie ma powodu, by nadal nakładać kary na producentów za produkowanie dużych ilości mleka.
There is no reason to continue imposing fines on producers for producing large quantities of milk.
PolishNastępnie należy ją nakładać raz dziennie, aż do tl
Afterwards, application should be reduced to once a day until the skin is clear.
PolishNie nakładać nowego systemu IONSYS w miejscu nałożenia poprzedniego.
IONSYS should not be applied to a previously used skin site.
PolishW celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego ukłucia igłą, nigdy nie nakładać z powrotem wewnętrznej osłony na igłę.
To reduce the risk of accidental needle injury, never replace the inner needle cap.
PolishNie można nakładać śmiesznie niskich kar za celowe i niedbałe obchodzenie się z żywnością i paszami.
The wilful and negligent handling of food and feed must not be punished with trivial penalties.
PolishW celu ochrony przed światłem, należy nakładać nasadkę na wstrzykiwacz Levemir FlexPen, gdy nie jest on używany.
Keep the pen cap on when Levemir FlexPen is not in use in order to protect from light.
PolishTylko na pierwszy rzut oka rozporządzenie to wydaje się nakładać ciężar na przedsiębiorstwa kolejowe.
It is only at first sight that this regulation appears to place a burden on railway undertakings.