"nadążyć" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"nadążyć" İngilizce çeviri

PL nadążyć
volume_up
{fiil}

1. genel

nadążyć
W jaki sposób zamierzamy zreformować się społecznie i poliytycznie, aby nadążyć za gospodarczym wzrostem i utrzymać zrównoważony rozwój i stabilność?
How are we going to perform our social and political reform to keep pace with economic growth, to keep sustainability and stability?
nadążyć (ayrıca: dorównać, nadążać)
Ciągle dają mi sygnały, że nie mogą nadążyć.
They keep signalling to me to tell me that they cannot keep up with you.
Niektóre regiony nie mogą nadążyć z rozwojem.
Some regions cannot keep up with development.
Podczas Pani wystąpienia tłumacze przekazywali mi, że nie mogą za Panią nadążyć.
Mrs Verheyen, during your speech, the interpreters indicated to me that they could not keep up with you.

2. "za czymś"

nadążyć (ayrıca: nadążać)
volume_up
to follow {fi.} (sth)
Skoczyli do góry, Indie starały się nadążyć.
But they went up here, and India was trying to follow.
Żeby za nim nadążyć, musiałem oczyścić umysł.
I kind of erased everything in my brain to follow that.
Mr President, following that may not be easy!

3. "za kimś"

nadążyć (ayrıca: nadążać)
volume_up
to keep up {fi.} (with sb)
Ciągle dają mi sygnały, że nie mogą nadążyć.
They keep signalling to me to tell me that they cannot keep up with you.
Niektóre regiony nie mogą nadążyć z rozwojem.
Some regions cannot keep up with development.
Podczas Pani wystąpienia tłumacze przekazywali mi, że nie mogą za Panią nadążyć.
Mrs Verheyen, during your speech, the interpreters indicated to me that they could not keep up with you.
nadążyć (ayrıca: nadążać)
volume_up
to keep pace {fi.} (with sb)
W jaki sposób zamierzamy zreformować się społecznie i poliytycznie, aby nadążyć za gospodarczym wzrostem i utrzymać zrównoważony rozwój i stabilność?
How are we going to perform our social and political reform to keep pace with economic growth, to keep sustainability and stability?

"nadążyć" için eşanlamlılar (Lehçe):

nadążyć

İngilizce' de "nadążyć" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishOsoby nie będące native speakerami nie są w stanie nadążyć za tak obrazowym językiem.
This visual language is something that non-native speakers cannot match.
PolishTak czy owak, pogratulujmy tłumaczom, jeśli udało im się nadążyć.
In any case, let us congratulate the interpreters if they succeeded in following you.
PolishW miarę jak rozwija się turystyka, musimy również - oczywiście - nadążyć z gromadzeniem statystyk.
As tourism develops, we must also, of course, catch up with the statistics.
PolishAle okazało się, że polityka nie może nadążyć za gospodarką i kulturą.
But the politics have been too slow in relation to the economy, and slower still in relation to culture.
PolishDziękuję, panie pośle - zwracam się do pana posła Arifa - ale tłumacze wciąż mają problem, aby za panem nadążyć.
Thank you, Mr Arif, but the interpreters are still having problems keeping up with you.
PolishNiełatwo za tym wszystkim nadążyć!
PolishWięc moja koncepcja, czym było studio projektowe była prawdopodobnie - nie byłem w stanie nadążyć za tym gdzie oni byli.
So my concept of what a design studio was probably -- I wasn't up to speed on where these guys were.
PolishWciąż jednak staramy się nadążyć za rozwojem wypadków.
PolishSą one zarówno europejskie, jak i światowe; musimy dopilnować, abyśmy byli w stanie nadążyć za realiami rynków finansowych.
They are both European and global, and we need to ensure that we can catch up with the reality of the financial markets.
PolishNie umiałem nadążyć za lodem.
PolishChciałbym wspomnieć wszystkim Państwu, że wygłaszacie swoje przemówienia bardzo szybko, a tłumacze nie mogą za Państwem nadążyć.
I should like to mention to all of you that if you make your speeches at a very fast pace, the interpreters have trouble keeping up with you.