"na zlecenie" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na zlecenie" İngilizce çeviri

PL na zlecenie
volume_up
{sıfat}

na zlecenie
Od chwili objęcia przez Roumena Petkova obecnego stanowiska ministra spraw wewnętrznych, w Bułgarii doszło do 22 morderstw na zlecenie na przedsiębiorcach, szefach mafii i politykach.
Since Roumen Petkov, the current Minister of Interior, took office, a total of 22 contract killings of business people, mafia bosses and politicians have been carried out in Bulgaria.
na zlecenie
na zlecenie

İngilizce de "na zlecenie" için benzer çeviriler

na edat
na zamir
English
zlecenie isim

İngilizce' de "na zlecenie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishBanknot powyżej, na którym widnieje litera „S”, został wydrukowany na zlecenie Banca d'Italia.
This particular banknote, bearing the letter 'S', was printed for the Banca d'Italia.
PolishNie należy przyjmować tego leku dłużej niż przez 10 dni, chyba, że na zlecenie lekarza.
Do not take this medicine for more than 10 days continuously unless your doctor tells you to do so.
PolishLeczenie lekiem Fareston może być przerwane tylko na zlecenie lekarza.
If you stop taking Fareston The treatment with Fareston should only be stopped when advised by your doctor.
PolishTak więc otrzymaliśmy zlecenie na projekt mostu zwodzonego.
And so we were commissioned to design a bridge that would open.
PolishDowodzi tego ocena skutków przygotowana na zlecenie ECR.
The impact assessment the ECR requested has proved this.
PolishNa zlecenie berlińskiego czasopisma „tip” śledzi z otwartymi oczami i uszami najnowsze trendy dizajnu
She is out and about in the young design scene with open eyes and ears for the Berlin city magazine "tip".
PolishSytuacje, w których na zlecenie swojego pracodawcy wykonujesz pracę przez ograniczony czas za granicą, nazywa się oddelegowaniem do pracy.
A posting is when your employer requires you to work abroad for a limited period.
PolishNie wzięto także w wystarczającym stopniu pod uwagę szacunkowych kosztów, skalkulowanych na zlecenie niektórych państw członkowskich.
The cost estimates commissioned by some Member States were not sufficiently taken into account.
PolishWyjechałem na zlecenie i wróciłem po tygodniu, a ojciec Keene powiedział: "Muszę z panem porozmawiać o Hyun Soon".
And I went off on assignment and came back a week later, and Father Keene said, "I've got to talk to you about Hyun-Sook."
PolishOpublikowane zostały właśnie wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego ostatnio na zlecenie Kampanii na rzecz Niepodległej Brytanii.
Madam President, a new opinion poll commissioned by the Campaign for an Independent Britain has just been published.
PolishOpracowanie KEA na zlecenie Komisji Europejskiej w dużym stopniu nie docenia wkładu przemysłu kulturalnego w naszą gospodarkę i społeczeństwo.
The KEA study commissioned by the European Commission significantly underestimates the contribution of cultural industries to our economy and society.
PolishJeśli mam zlecenie na kostiumy do XVIII-wiecznej opery, albo coś takiego, robię wtedy wiele badań, ponieważ to interesujące, a nie dlatego, że tak powinienem.
If I'm commissioned to do the costumes for an 18th-century opera, or something like that, I will do a lot of research, because it's interesting, not because it's what I'm supposed to do.
PolishPragnę pogratulować Agencji zewnętrznej oceny zdecentralizowanych agencji UE przeprowadzonej na zlecenie Komisji w 2009 roku, której główne ustalenia wypadły bardzo pozytywnie.
I congratulate the Agency on the external evaluation of the EU decentralised agencies commissioned by the Commission in 2009, the main findings of which were very positive.