"na ziemi" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na ziemi" İngilizce çeviri

PL na ziemi
volume_up

1. "np. życie"

na ziemi
Bawełna: Uzbekistan jest drugim największym eksporterem bawełny na Ziemi.
Cotton: Uzbekistan is the second biggest exporter of cotton on Earth.
Jedną z nich jest to, że oceany mają kluczowe znaczenie dla jakości życia na Ziemi.
One of them is the oceans are central to the quality of life on earth.
Sekwoja wieczniezielona jest najwyższym żyjącym organizmem na Ziemi.
Sequoia sempervirens is the tallest living organism on Earth.

İngilizce de "na ziemi" için benzer çeviriler

na edat
na zamir
English
ziemia isim

İngilizce' de "na ziemi" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishTedy wszystek lud onej ziemi przyszedł do lasu, gdzie było wiele miodu na ziemi.
And all the people came into the forest; and there was honey upon the ground.
PolishW sumie rodzaj ludzki zawsze żył na ziemi w czasach ciągłych zmian klimatycznych.
After all, humankind has always been living in a time of continuous climatic change.
PolishNa Ziemi żyje nas 7 miliardów, a wykupiliśmy 5 miliardów abonamentów telefonicznych.
We are on a planet of seven billion people, five billion mobile subscriptions.
PolishI zasmucą się, a płakać będą bramy jego, a spustoszony na ziemi siedzieć będzie.
And her gates shall lament and mourn; and she shall be desolate and sit upon the ground.
PolishNa drugim końcu planety, na Antarktydzie, znajdują się największe zapasy lodu na Ziemi.
At the other end of the planet, Antarctica the largest mass of ice on the planet.
PolishWiemy, że 0,3% pustyń na ziemi mogłoby zapewnić energię dla całej planety.
We know that 0.3% of the planet's deserts could supply the entire world with energy.
PolishZrobiliśmy pierwszy odwiert w największym na Ziemi pływającym lodowcu szelfowym.
And we made the very first bore hole through the largest floating ice shelf on the planet.
PolishW międzyczasie Tajwan przeznaczył 42 miliony euro na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi.
In the meantime, Taiwan has pledged EUR 42 million of relief for the earthquake victims.
PolishMówiliśmy często o sytuacji panującej na Haiti przed trzęsieniem ziemi.
We have spoken often about the situation prevailing in Haiti before the earthquake.
PolishJesteśmy w punkcie zwrotnym, w którym na Ziemi pojawia się trzeci replikator.
So, we're at this cusp now of having a third replicator on our planet.
PolishBłogosławiłeś sprawom rąk jego, i dobytek jego rozmnożył się na ziemi;.
thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land.
PolishAby tak poznali na ziemi drogę twoję, a po wszystkich narodach zbawienie twoje.
Let the peoples praise thee, O God; Let all the peoples praise thee.
PolishNa, obecnie, sławnym klipie CNN, zobaczycie je siedzące na ziemi i trzymające się za ręce.
In a now famous CNN clip, you can see them sitting on the ground, their arms linked.
PolishPo gwałtownym trzęsieniu ziemi, wysoki na 2 metry dach legł w gruzach.
It was about two meters high, completely squashed by the violence of the earthquake.
PolishW piątek minie miesiąc od niszczycielskiego trzęsienia ziemi na Haiti.
Mr President, Friday will mark one month since the devastating earthquake in Haiti.
PolishPotwarca nie będzie utwierdzony na ziemi, a mąż okrutny złością ułowiony będąc upadnie.
I know that Jehovah will maintain the cause of the afflicted, And justice for the needy.
PolishI na Karyjot, i na Bocrę, i na wszystkie miasta ziemi Moabskiej, dalekie i bliskie.
and upon Kerioth, and upon Bozrah, and upon all the cities of the land of Moab, far or near.
PolishNa Ziemi istnieje 6 milionów gatunków owadów, sześć milionów gatunków.
There's six million species of insects on this planet, six million species.
PolishŻyje na Ziemi od czasu pojawienia się zwierząt - 500 milionów lat.
It's been on this planet since the animals first started -- 500 million years.
PolishTo także jest podstawą współczucia, rozumienie naszego miejsca na ziemi.
And that too is a basis for having compassion, for understanding our place in the world.