"na zachód" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na zachód" İngilizce çeviri

PL na zachód
volume_up
{sıfat}

na zachód (ayrıca: zachodni)
Przy planowaniu grudniowego szczytu UE-Afryka wyciągnijcie wnioski z naszej historii wędrówek na zachód.
Learn from our history of wandering westwards as you plan for the EU-Africa Summit in December.

İngilizce de "na zachód" için benzer çeviriler

na edat
na zamir
English
zachód isim

İngilizce' de "na zachód" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishI byli odźwierni po czterech stronach, na wschód, na zachód, na północy, i na południe.
On the four sides were the porters, toward the east, west, north, and south.
PolishGleba wymaga różnych sposobów wsparcia od północy na południe, od wschodu na zachód.
Soils require different support from the north to the south, from the east to the west.
Polish. ~~~ Wiatr przegonił dym na zachód, daleko od nas.
I live right there in the West Village, so the plume was luckily blowing west, away from us.
PolishW tym kontekście kardynalnym błędem byłoby ponowne dzielenie Europy na wschód i zachód.
In this respect, it would be a capital error to divide Europe into east and west once again.
Polish[…] Nie ucieka ze wschodu na zachód, lecz z zachodu na wschód.
He is fleeing not from East to West, but rather the reverse, from West to East.
PolishPociąg zostanie zatrzymany na zachód od Folkestone i skontrolowany pod kątem nielegalnych imigrantów.
Also, it will be stopped and checked for illegal immigrants west of Folkestone.
PolishNie powinniśmy zawieść tych sektorów, które liczą na Zachód, w tym na Unię Europejską.
We should not disappoint those sectors that are looking to the West, including the European Union.
PolishJednak Romowie nie odnosili żadnych korzyści i kiedy tylko im pozwolono, zaczęli przemieszczać się na zachód.
But Roma hardly benefited, and moved to the West as soon as they were allowed to.
PolishA zakrąży ta granica od Asmon aż do rzeki Egipskiej, a skończy się na zachód.
and the border shall turn about from Azmon unto the brook of Egypt, and the goings out thereof shall be at the sea.
PolishNa przykład wylatuję do Parlamentu z lotniska położonego najbardziej na zachód w UE, jest nim Tralee.
For instance, I fly out to Parliament from the westernmost airport in the EU, which is in Tralee.
PolishPrzy planowaniu grudniowego szczytu UE-Afryka wyciągnijcie wnioski z naszej historii wędrówek na zachód.
Learn from our history of wandering westwards as you plan for the EU-Africa Summit in December.
PolishWkrótce po wojnie następuje podział Europy na Wschód i Zachód, co daje początek trwającej 40 lat zimnej wojnie.
Soon after the war, Europe is split into East and West as the 40-year-long Cold War begins.
PolishTen dźwięk był słyszalny na zachód: na Bermudach, i na wschód: w Monterey... ~~~ Ten sam dźwięk.
So we live in a world of satellite communication, are used to global communication, but it's still amazing to me.
PolishSetki obywateli NRD uciekają na Zachód!
The headlines had scared them, as their husband and father was caught up in the midst of it.
PolishUrodziłem się kilka kilometrów na zachód od żelaznej kurtyny, ale równie dobrze mogło być odwrotnie.
I was born just a few kilometres west of the Iron Curtain, but it could just as easily have been the other way round.
PolishZatem pozwólmy na udział każdemu, nawet z Faja Grande na Azorach, czyli z najbardziej na zachód wysuniętego krańca Europy.
Therefore, allow everyone from Fajã Grande in the Azores, Europe's westernmost point, to participate.
PolishPo trzech tygodniach, 11 września, Węgry otworzyły swoje granice i pozwoliły wszystkim uciekinierom z NRD wyjechać na Zachód.
Three weeks later, on 11 September, the country opened its borders and let all GDR refugees travel to the West.
PolishKiedy Ameryka wyruszyła na Zachód, to nie dodawaliśmy więcej wozów, ale zbudowaliśmy kolej.
So the answer to more cars is simply not to have more roads. ~~~ When America began moving west, we didn't add more wagon trains, we built railroads.
PolishAlbowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
For as the lightning cometh forth from the east, and is seen even unto the west; so shall be the coming of the Son of man.
PolishOpinia, że delegowanie oznacza przemieszczanie się wschodu na zachód, z nowych do starych państw członkowskich, również jest błędna.
The idea that posting involves a movement from the East to the West, from the new to the old, is also not correct.