"na własne oczy" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na własne oczy" İngilizce çeviri

PL na własne oczy
volume_up

na własne oczy
volume_up
for oneself (see for oneself)

İngilizce de "na własne oczy" için benzer çeviriler

na edat
na zamir
English
własne sıfat
English
własny sıfat
oczy isim
English
oko isim

İngilizce' de "na własne oczy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishChciałam zobaczyć rzeczy od środka, na własne oczy, zamiast tego zostało mi zdjęcie.
And I wanted to see the center with my own eyes, but what I came away with is a photograph.
PolishDziękuję panu, panie pośle Martin, nie widziałem tego na własne oczy, ale odnotowuję pańską uwagę.
Thank you, Mr Martin, I did not see it myself, but I take note of your point.
PolishZobaczyłem to na własne oczy podczas pobytu na Grenlandii w tamtym roku.
I saw it with my own eyes on a visit to Greenland last year.
PolishWidziałam na własne oczy, że wykonali kawał dobrej roboty.
I have seen with my own eyes that they have done a lot of hard work.
Polish. ~~~ Ja widziałam ten proces na własne oczy.
We talked already about the loss of human cultural diversity, and I've seen it happening with my own eyes.
PolishWidzieliśmy to na własne oczy, dostępne są również wyniki badań.
We have seen it for ourselves, and the research is there.
PolishMy siedzimy tutaj — mówię o pojazdach naziemnych, ludzkiej skali, o tym, co widzimy na własne oczy.
We sit here -- you know, think about the ground vehicles, the human scale -- what do you see in person?
PolishNa własne oczy widziałem, jak wyglądała ta konferencja.
I saw with my own eyes what this conference was like.
PolishByłem tam niedawno i widziałem to na własne oczy.
I was in Yemen not long ago and saw this with my own eyes.
PolishDlatego też nie można zobaczyć jego powierzchni na własne oczy.
PolishOstatnio byłem także w Kosowie, gdzie na własne oczy widziałem nieocenione działania oddziałów NATO w KFOR.
I was also recently in Kosovo, where I saw for myself the valuable work being undertaken by NATO troops in KFOR.
PolishNasza reporterka na własne oczy zobaczyła, jak mała przenośna maszynka może dosłownie wykasować migrenę.
Eyewitness news reporter Stacy Sager tonight, with a small and portable machine that literally zaps your migraines away.
PolishZobaczcie na własne oczy relację pomiędzy śmiertelnością dzieci, a spadkiem wielkości rodziny.
What I want you [to do] now is to see with your own eyes the relation between fall in child mortality and decrease in family size.
PolishZrobiliśmy tak, ponieważ na własne oczy widzieliśmy, że to nie jest25 tysięcy przestępców, lecz uciekinierzy z Tunezji.
This is because we saw in the flesh that they were not 25 000 criminals, but people who had fled Tunisia.
PolishMogą chodzić w różne miejsca, widzieć rzeczy na własne oczy, doświadczyć uczenia się, bawić się i zadawać pytania.
Ask them to go to places, to see things for themselves, to actually experience the learning, to play, to inquire.
PolishNa własne oczy przekonałem się w Berlinie, jak można osiągnąć tego rodzaju cele poprzez działania oddolne.
I have experienced myself in Berlin how people can achieve objectives of this kind by working from the grassroots upwards.
PolishW innych krajach, które nie są tak biegłe w tej dziedzinie, musimy zobaczyć na własne oczy i dotknąć własnymi rękoma.
In other countries that are not as proficient as these, we have to go and see with our own eyes and touch with our own hands.
PolishMusieliśmy zobaczyć na własne oczy, że otwartość i przejrzystość nie przeszkadzają w rozwoju demokracji, a raczej ją ulepszają.
We needed to see that openness and transparency did not prevent democracy from flourishing, but actually improved it.
PolishMożecie to teraz zobaczyć na własne oczy.
PolishWidziałam to na własne oczy.