"na ulicy" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na ulicy" İngilizce çeviri

PL na ulicy
volume_up
{zarf}

na ulicy
Jeśli opuścisz zacisze domu, może cię coś przejechać na ulicy.
You leave this, the sanctity of your house, and you could be hit on the street.
A potem sfotografowałam i namalowałam sofę stojącą na ulicy.
And then I photograph and do a painting of a sofa on the street.
Parę miesięcy temu zaczepiło ją na ulicy trzech starszych od niej mężczyzn.
A few months ago she was picked up on the street by three older men.
na ulicy (ayrıca: na dworze, zewnątrz, na zewnątrz, poza)
na ulicy
Jeśli opuścisz zacisze domu, może cię coś przejechać na ulicy.
You leave this, the sanctity of your house, and you could be hit on the street.
A potem sfotografowałam i namalowałam sofę stojącą na ulicy.
And then I photograph and do a painting of a sofa on the street.
Parę miesięcy temu zaczepiło ją na ulicy trzech starszych od niej mężczyzn.
A few months ago she was picked up on the street by three older men.

İngilizce de "na ulicy" için benzer çeviriler

na edat
na zamir
English
ulica isim

İngilizce' de "na ulicy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPrzyklejaliśmy zdjęcia -- oba zdjęcia na ulicy przy zatłoczonym targu.
We're pasting portraits -- so both portraits in the streets in a crowded market.
PolishDopilnujmy tego, żeby do roku 2015 nie było już ludzi mieszkających na ulicy.
Let us make sure that we have put an end to rough sleeping by 2015.
PolishDziewczęta i chłopcy na ulicy, trudne, ale udało im się.
KBS: Girls and boys in Hyderabad, going out, pretty difficult, but they did it.
PolishPytamy ludzi na ulicy w miejscach gdzie przebywają i biorą narkotyki.
And, "Do you know where you can get a clean needle at a price you can afford to avoid that?" "Oh yeah."
PolishNiezbędne są więc liczne działania na różnych szczeblach: w pracy, w szkole, na ulicy i w więzieniach.
So many actions are needed at different levels: at work, at school, on the streets and in prisons.
PolishWidziałam na ulicy dzieci, które krzyczały: "Obama to nasz brat!" Wtedy ja na to: "Obama to też mój brat, więc i wy jesteście moimi braćmi."
And I'd say "Well, Obama's my brother, so that makes you my brother too."
PolishMieszkał 3 lata na ulicy Nairobi, bo jego rodzice zmarli na AIDS. ~~~ Mieszkał 3 lata na ulicy Nairobi, bo jego rodzice zmarli na AIDS.
He'd spent three years in Nairobi living on the streets because his parents had died of AIDS.
Polish. ~~~ Ćwiczę znajdowanie pieniędzy na ulicy.
PolishNigdy w życiu nie byli na ulicy.
Polish" Jeśli zostawisz ją na ulicy i wszyscy dorośli sobie pójdą, będą się popisywać przed sobą nawzajem co potrafią osiągnąć.
If you leave it on the pavement and if all the adults go away, then they will show off with each other about what they can do.
PolishMłodzi i starsi, taniec na ulicy.
PolishNie pracuję już na ulicy.
Polishpieniądze nie leżą na ulicy
PolishRedakcja jest na mojej ulicy.
PolishMówię tu w szczególności o bezpieczeństwie - dziś i jutro, każdego dnia, na ulicy, w pracy, na wakacjach i w domu, na lądzie, na morzu i w powietrzu.
I am talking about security, specifically, today and tomorrow, every day, in the streets, at work, at leisure and at home, on land, at sea, in the air.