"na ekranie" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na ekranie" İngilizce çeviri

PL na ekranie
volume_up
{sıfat}

na ekranie
Wystarczy proste badanie ultrasonograficzne, dostępne w każdym, nawet najmniejszym belgijskim miasteczku, by na ekranie zobaczyć obraz człowieka nienarodzonego.
A simple ultrasound examination, available in every town in Belgium, even the smallest, is sufficient to enable us to see an on-screen image of an unborn human being.

İngilizce de "na ekranie" için benzer çeviriler

na edat
na zamir
English
ekran isim
English

İngilizce' de "na ekranie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishJeżeli używając komputera, poruszysz myszką, kursor na ekranie również się poruszy.
On the computer, when you move your mouse, that arrow moves around.
PolishPotrząsając Siftablami i układając je obok siebie wywołuje interakcje na ekranie...
DM: So by shaking the Siftables and putting them next to each other he can make the characters interact --
PolishJednak większość z was powie: "Przecież nieruchomy obraz na ekranie TV jest okropnej jakości".
But then you think, "My God! What a terrible image you get when you look at still pictures on TV."
PolishPo kliknięciu na ekranie pojawią się pojedyncze slajdy wraz z opisami.
This will open the online preview, displaying the individual slides plus the explanatory text for each.
PolishNa ekranie za nimi jest wizualizacja dźwięków mowy.
And this just came off last September at ARS Electronica; we repeated it in England.
PolishOglądanie debaty na ekranie przekazuje atmosferę tej debaty.
Viewing a debate on a monitor gives you the flavour of that debate.
PolishSamochód widoczny na ekranie w jednym pokoju może zostać skopiowany w sąsiednim pokoju w przeciągu 5 minut.
A car on display in one room can be copied in the space of 5 minutes in the room next door.
Polish. ~~~ Piksele są wyżej na ekranie.
It's not even on the same plane as what you're talking about: The pixels are up on the display.
PolishNa ekranie można było zobaczyć, że głosowaliśmy nad poprawką 1.
On the screens, we then saw that we voted on Amendment 1.
PolishMożna manipulować danymi na ekranie, i czuć, gdzie się znajduje, dzięki zmianie ciężaru.
So you move around the content on a display, but you can also feel where it is just from the weight of the device.
Polishkiedy pierwsze zdjęcia zjawiły się na ekranie telewizora.
And when it became a landscape, it also became a destination, and altered, really, the course of my life.
PolishWyzwanie to przedstawione zostało na ekranie.
It's the medical data explosion that we're having right now.
PolishKiedy na ekranie okazało się, że Crystal miała raka o 75,000 więcej kobiet zrobiło sobie badania mammograficzne.
And when, onscreen, Crystal got breast cancer, 75,000 more young women went to have mammographies done.
PolishTo dziwne uczucie, wiedzieć że spędziło się więcej czasu robiąc coś na ekranie telewizora, niż w rzeczywistości.
It's a funny feeling when you have spent more time doing something on the TV than you have in real life.
PolishWideo: Dzieci, wiecie o magicznym oknie na ekranie, już się pojawia.
(Video) Jack Berry: Boys and girls, I think you all know how to get your magic windows up on the set, you just get them out.
PolishAS: W tej scenie, na ekranie i w książce, obiecuje się nam, obiecuje się nam, że rozwinięcie tej historii jest warte naszego czasu.
AS: What this scene is doing, and it did in the book, is it's fundamentally making a promise.
Polish(na ekranie: "Bardzo chielibyśmy wam pomagać.
PolishTak samo oglądający na ekranie.
PolishJako pamięć służyły lampy kineskopowe, zbiór plamek na ekranie kineskopu, bardzo wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne.
The memory was in cathode ray tubes -- a whole bunch of spots on the face of the tube -- very, very sensitive to electromagnetic disturbances.
PolishNa ekranie widzimy ludzi.