"na dzień" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na dzień" İngilizce çeviri

PL na dzień
volume_up
{zarf}

na dzień (ayrıca: dziennie, na dobę)

"na dzień" için eşanlamlılar (Lehçe):

na dzień
Polish

İngilizce de "na dzień" için benzer çeviriler

na edat
na zamir
English
dzień isim

İngilizce' de "na dzień" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNie pamiętali na rękę jego, i na on dzień, w który ich wybawił z utrapienia;
They remember not his hand, Nor the day when he redeemed them from the adversary;
PolishDroga jest długa i trudna, a założeń nie uda się spełnić z dnia na dzień.
It is a long and difficult road and the objective will not be achieved overnight.
PolishMówiąc realistycznie, nie możemy po prostu z dnia na dzień wprowadzić zakazu odrzutów.
Realistically speaking, we simply cannot bring about a discard ban overnight.
PolishNaszym zdaniem ta konkretna kwestia nie jest jeszcze gotowa na dzień dzisiejszy.
As far as we are concerned, today, this particular matter is not ready.
PolishNastępnie, 13 października, będziemy mieli Europejski Dzień Bezpieczeństwa na Drogach.
Thereafter, European Road Safety Day will be marked in cities on 13 October.
PolishDane na dzień dzisiejszy są dokładnie takie same, jak dane sprzed 20 lat.
The figures from today are exactly the same as the figures from 20 years ago.
PolishNie działamy pod presją czasu po to, by z dnia na dzień tworzyć nowe uregulowania prawne.
We are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.
PolishSkurczyłem się, i skrzywiłem się bardzo, na każdy dzień w żałobie chodzę.
For my loins are filled with burning; And there is no soundness in my flesh.
PolishBóg jest sędzią sprawiedliwym; Bóg obrusza się co dzień na niezbożnego.
If a man turn not, he will whet his sword; He hath bent his bow, and made it ready.
PolishNa dzień dzisiejszy Szwecja nie spełnia kryteriów dla wprowadzenia euro.
For the time being, Sweden does not fulfil all the criteria for introducing the euro.
PolishAle nie potrzebowałeś jej do opisania dużych przedmiotów otaczających nas na co dzień.
But you didn't need it to describe the large, everyday objects around us.
PolishZ czego robi się zabawki i narzędzia, z których na co dzień korzystamy?
And what goes into making those toys and tools that we use every single day?
PolishWielu naszych obywateli na co dzień kwestionuje wartość dodaną Europy.
Many of our citizens question the added value of Europe in their daily lives.
Polish10 października przypada Międzynarodowy Dzień na rzecz Zniesienia Kary Śmierci.
On 10 October, we will observe World day against the death penalty.
PolishGdym milczał, schnęły kości moje w narzekaniu mojem na każdy dzień.
When I kept silence, my bones wasted away Through my groaning all the day long.
PolishPocząwszy od 1 stycznia 2009 r. euro będzie już na co dzień łączyć naród słowacki z Unią.
From 1 January 2009 the euro will link the people of Slovakia to the Union every day.
PolishPoprawa nie nastąpi z dnia na dzień ale na tym etapie możemy jeszcze zapobiec katastrofie.
Improvement will not happen overnight, but at this point we can still avert disaster.
PolishZ punktu widzenia Komisji jest to lepszy kierunek na dzień dzisiejszy.
From the Commission's position, we see this today as the better course in front of us.
PolishNa drugi dzień, deweloper poinformował mnie w mailu, że wycofuje swoje dofinansowanie.
The next day I got an email from the developer saying that he was withdrawing all funding.
PolishWięc, dlaczego nie robimy czegoś, ażeby faktycznie zająć się tym problemem na co dzień?
So, why are we not doing something to actually attend that problem on a day to day basis?