"na dłuższą metę" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na dłuższą metę" İngilizce çeviri

PL na dłuższą metę
volume_up

na dłuższą metę
Sama imigracja nie wystarczy dla zabezpieczenia naszej przyszłości na dłuższą metę.
That alone will not be enough to secure our future in the long term.
Nie można na dłuższą metę tak wielkich różnic utrzymywać.
We cannot continue with such great differences in the long term.
Na dłuższą metę mają państwo posłowie absolutną rację.
For the long term, honourable Members are absolutely right.
na dłuższą metę
Na dłuższą metę Parlament nie może zadowalać się gołosłownymi deklaracjami.
Parliament cannot be satisfied in the long run purely with lip service.
Na dłuższą metę takie postępowanie będzie trudno wyjaśnić komukolwiek.
That will be hard to explain to anyone in the long run.
Każdy, kto będzie podążał nią samotnie, na dłuższą metę straci.
Anyone who goes it alone will lose out in the long run.

İngilizce de "na dłuższą metę" için benzer çeviriler

na edat
na zamir
English
dłuższy sıfat
English
meta isim

İngilizce' de "na dłuższą metę" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishTo na dłuższą metę niemożliwe, niesprawiedliwe i sądzę, że nielegalne.
This is not sustainable, it is not fair and I do not think it is legal.
PolishKrótko mówiąc, musimy wprowadzić strategię na dłuższą metę.
In short we need to put in place a strategy for the longer term.
PolishNależy dołożyć dodatkowych wysiłków, aby zapobiec prowadzeniu niemożliwej do utrzymania na dłuższą metę polityki budżetowej.
Indeed, additional efforts should be made to prevent unsustainable budgetary policies from being adopted.
PolishBy sprzyjać wzrostowi gospodarczemu na dłuższą metę musimy ograniczyć koszty kapitału i poprawić efektywność alokacji kapitału.
To foster longer economic growth we need to reduce the cost of capital and to enhance capital allocation.
PolishMam nadzieję, że wysoki odsetek wyborców, którzy oddali głosy "za” w Irlandii, nie pożałuje tego na dłuższą metę.
I just hope that the high percentage that voted 'yes' in the Republic of Ireland do not live to regret it in the longer term.
PolishW ogóle nie jest to lepsze dla gospodarki i jest tak naprawdę inną odmianą tej samej, niemożliwej do utrzymania na dłuższą metę praktyki.
This is no better for the economy and is really a different way of doing exactly the same thing which is unsustainable.
PolishA jeśli jest tam życie, to bardziej ekscytujący wynik, na krótszą metę, ale na dłuższą metę - jeśli go tam nie ma, my je stworzymy.
And the kingdom of life, of course, is going to be the universe. ~~~ And if life is already there, it makes it much more exciting, in the short run.
PolishOczywiście Ukraińcy także muszą się doskonalić, ale jesteśmy na miejscu i chętnie im pomożemy, i zobaczymy do czego to doprowadzi na dłuższą metę.
Of course, the Ukrainians also need to improve, but we are there and are ready to help and assist them, and we will see what this will lead to in the longer term.