"na dół" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"na dół" İngilizce çeviri

PL na dół
volume_up
{zarf}

na dół
(Śmiech) Zniosłem ładunek na dół, gdzie stało moje nemesis z pieseczkiem przy frontowych drzwiach.
(Laughter) I carried my payload back downstairs where I met my nemesis and the precious dog by the front door.

"na dół" için eşanlamlılar (Lehçe):

na dół
Polish

İngilizce de "na dół" için benzer çeviriler

na edat
na zamir
English
dół isim

İngilizce' de "na dół" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishZawsze wydaje się nam, że jeśli spojrzymy w dół, na ziemię, to nic tam nie ma.
We all seem to think that, you know, if we look down on the ground, there's nothing there.
PolishTym razem schodząc na dół zobaczył ptaka budującego swoje gniazdo na półce skalnej.
And as he's leaving, he sees a bird making a nest on a cliff ledge.
PolishUsta obcych niewiast są dół głęboki; na kogo się Pan gniewa, wpadnie tam.
The mouth of strange women is a deep pit: He that is abhorred of Jehovah shall fall therein.
PolishJeśli zejdę na dół i przyjrzę się Nigerii, gdzie był tak ogromny głód, wyglada to tak.
And if I go down and look at Niger, where there was such a terrible famine, lastly, it's like this.
PolishKliknij strzałkę w dół na karcie arkusza i wybierz Usuń z menu.
Click the down arrow on the sheet tab, and select Delete from the menu.
PolishNastępnie kopiemy wielki dół na zbiornik wody deszczowej, uniezależniając podlewanie ogrodu.
We then dug a big hole to put in a rainwater catchment tank to take our yard water independent.
PolishTrzymać strzykawkę nieznacznie pochyloną z fiolką skierowaną na dół.
Hold the syringe slightly tilted with the vial facing downwards.
PolishLudzie pytają mnie: "Pewnie sporo czasu zabiera, żeby zejść na dół?"
People have asked me, "It must take a long time to get there?"
PolishI zobaczycie zaraz, za chwileczkę, już wraca na dół na ziemię.
And you'll see in a second there, he comes back down to the floor.
PolishA kiedy schodzicie w dół, wirówka na powierzchni uspokaja się.
And as you go down, the washing machine at the surface calms down.
PolishObliczenia, komunikacja, energia dla reszty planety są tymi wielkimi projektami w systemie z góry na dół.
Computing, communication, energy for the rest of the planet are these top-down mega-projects.
PolishPonownie wspiąłem się na górę, znów spojrzałem w dół na chmury i jeszcze raz wróciłem do modułu.
And then climbed back up again, looked down at those clouds again, climbed back into the capsule again.
PolishGdy ślizgający się dociera na sam dół zjeżdżalni – (Śmiech) – przejeżdża przez aluminiową rurę.
When you get to the very bottom of the slide -- (Laughter) -- the rider passes through an aluminum tube.
PolishW dzisiejszych czasach dziecko może wspiąć się na sam szczyt drabiny społecznej albo spaść na sam dół.
A child of today can climb right to the top of the social ladder or fall right down to the bottom.
PolishStrach i dół przyszedł na nas, spustoszenie i skruszenie.
Fear and the pit are come upon us, devastation and destruction.
PolishKilka lat temu jechałem windą na dół, w Filadelfii.
But some years ago I was on an elevator in Philadelphia, coming down.
PolishPatrzysz w dół na Yokneam, wszystko jest takie malutkie.
And you look down at Yokneam; everything is so small and tiny.
PolishTu widzicie małą główkę poruszającą się w dół, tu na dole.
You can see the little head moving down at the bottom there.
PolishA Jezus schyliwszy się na dół, pisał palcem na ziemi.
But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground.
PolishJest to proces wykrajania rzeczy z góry na dół, w którym odpady stanowią 96 procent, a produkt tylko 4.
And it's carving things down from the top, with 96 percent waste left over and only 4 percent product.