"mieszkać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"mieszkać" İngilizce çeviri

volume_up
mieszkać {imper. fi.}

PL mieszkać
volume_up
[mieszkam|mieszkałbym] {imperfektif fiil}

1. genel

I będą w nim mieszkać, a nie będzie więcej przeklęstwem, a Jeruzalem bezpiecznie mieszkać będzie.
And men shall dwell therein, and there shall be no more curse; but Jerusalem shall dwell safely.
Tedy rzekł Salomon: Pan powiedział, iż mieszkać miał we mgle.
Then spake Solomon, Jehovah hath said that he would dwell in the thick darkness.
Lepiej mieszkać w ziemi pustej, niż z żoną swarliwą i gniewliwą.
It is better to dwell in a desert land, Than with a contentious and fretful woman.
mieszkać (ayrıca: przeżyć, przeżywać, żyć)
Jeśli jesteś emerytem, możesz mieszkać w dowolnym kraju UE, jeśli posiadasz:
If you are a pensioner you may live in any EU country if you have:
Możesz mieszkać w innym kraju UE, dopóki przestrzegasz warunków pobytu.
You may live in the other EU country as long as you continue to meet the conditions for residence.
Cóż, jeśli to zrujnuje ci życie, to jednak nie powinieneś tam mieszkać.
Well, if that ruins your life, well then you shouldn't live there.
mieszkać (ayrıca: przesiadywać, spędzać czas)
volume_up
to hang out {fi.} [gün. dil]
mieszkać (ayrıca: rezydować)
Powinno ono być szczególnie prawdziwe w przypadku obywateli europejskich, którzy mają prawo swobodnie przemieszczać się i mieszkać na terenie UE.
It should especially hold true for European citizens who have the right to move and reside freely within the EU.
Większość z was mieszka pewnie w jednym z 40 punktów na ekranie, które reprezentują 90 światowej gospodarki.
Most of you probably reside in one of the 40 dots on this screen, of the many more that represent 90 percent of the world economy.
W ostatnich dziesięcioleciach migracja zarobkowa nieprzerwanie rosła, a obecnie większość migrantów na świecie - 64 miliony - mieszka w Europie.
Indeed, labour migration has steadily increased over the past decades, and most of the world's migrants - 64 million - reside in Europe.

2. "u kogoś"

mieszkać (ayrıca: deponować, zdeponować)
volume_up
to lodge [lodged|lodged] {fi.} (with sb)
I przyjął go wdzięcznie świekier jego, ojciec dziewki onej, a mieszkał u niego, przez trzy dni, i jedli i pili i nocowali tam.
And his father-in-law, the damsel's father, retained him; and he abode with him three days: so they did eat and drink, and lodged there.

"mieszkać" için eşanlamlılar (Lehçe):

mieszkać

İngilizce' de "mieszkać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishChcą nadal tam mieszkać, ale na swej drodze napotykają trudności.
They want to continue living there, but this is being made difficult for them.
PolishTrzeba zabiegać o taką strukturę, by mieszkać i pracować w tym samym miejscu.
You should have always a structure of living and working together.
PolishBy snać, gdy jeść będziesz do sytości, i piękne domy pobudujesz, a mieszkać w nich będziesz;
lest, when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein;
PolishZatem raz miałem okazję mieszkać w szykownym, pięciogwiazdkowym hotelu.
So once I had the opportunity to stay in a ritzy, five-star hotel.
PolishMiałam rzadką przyjemność mieszkać w dwu biosferach.
I have had the distinct pleasure of living inside two biospheres.
PolishSynowie sług twoich, u ciebie mieszkać będą, a nasienie ich zmocni się przed tobą.
PolishBóg, który samotne w rodowite domy rozmnaża, wywodzi więźniów z oków; ale odporni mieszkać muszą w ziemi suchej.
O God, when thou wentest forth before thy people, When thou didst march through the wilderness; Selah
PolishNa pustynie wieczne podam cię, i w miastach twoich mieszkać nie będą; a dowiecie się, żem Ja Pan.
I will make thee a perpetual desolation, and thy cities shall not be inhabited; and ye shall know that I am Jehovah.
PolishTo przykład, jak można mieszkać tam gdzie się pracuje.
And it's an example of living and working together.
PolishNIE – możesz nadal mieszkać w Austrii, ponieważ spędziłaś tam zgodnie z prawem pięć lat.
NO – Your nationality may be a factor that supports their application for residence but it does not confer any automatic rights.
PolishJeźli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać będą, czegobyściekolwiek chcieli, proście, a stanie się wam.
If ye abide in me, and my words abide in you, ask whatsoever ye will, and it shall be done unto you.
PolishA tak sprawiedliwi będą wysławiać imię twoje, a szczerzy będą mieszkać przed obliczem twojem.
PolishTakże i nasienie sług jego dziedzicznie ją otrzyma, a którzy miłują imię jego, będą w niej mieszkać.
PolishNIE – zgodnie z prawem UE możesz nadal mieszkać w Niemczech, nie spełniając żadnych warunków, ponieważ spędziłaś tam zgodnie z prawem pięć lat.
He should have no problems with residence in Spain, which recognises same-sex marriages.
PolishOto nie jeden mieszkać będzie z tobą, który nie jest mój; ale ktoby mieszkając z tobą, był przeciwnym tobie, upadnie.
Behold, they may gather together, but not by me: whosoever shall gather together against thee shall fall because of thee.
PolishA gdyśmy przyszli do Rzymu, setnik oddał więźnie hetmanowi wojska; ale Pawłowi dopuszczono, mieszkać osobno z żołnierzem, który go strzegł.
And when we entered into Rome, Paul was suffered to abide by himself with the soldier that guarded him.
PolishA gdy tam oni mieszkać poczęli a nie bali się Pana, posłał Pan na nie lwy, którzy je zabijali.
And so it was, at the beginning of their dwelling there, that they feared not Jehovah: therefore Jehovah sent lions among them, which killed some of them.
PolishNie przejdzie przez nią noga człowiecza, i noga bydlęca nie przejdzie przez nią, ani w niej będą mieszkać przez czterdzieści lat.
No foot of man shall pass through it, nor foot of beast shall pass through it, neither shall it be inhabited forty years.
PolishGdy wnijdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, dawa tobie w dziedzictwo, a osiędziesz ją, i mieszkać w niej będziesz:
And it shall be, when thou art come in unto the land which Jehovah thy God giveth thee for an inheritance, and possessest it, and dwellest therein,
PolishMożecie mieszkać w Nowym Jorku.