"materiał" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"materiał" İngilizce çeviri

PL materiał
volume_up
{eril}

1. genel

materiał (ayrıca: struktura, tkanina)
volume_up
fabric {isim}
Pracowaliśmy też nad usprawnieniem wszystkiego od materiału do formatu i struktury oraz estetyki.
And we've been working to try to improve everything from the fabric to the format and structure and aesthetics.
Zaprojektowano nową, prawie abstrakcyjną scenografię i stylizowane kostiumy z indyjskich materiałów.
There was a new, almost abstract set and artistically stylised costumes with fabrics from India.
To był prototyp w Korei, mieliśmy do czynienia z dynamicznym pokryciem i taką samą charakterystyką materiału.
And this was the first prototype in Korea, as we're dealing with a dynamic envelope, and then the same characteristic of the fabric.
materiał (ayrıca: tworzywo)
Analiza będzie oczywiście stanowić dobry materiał wyjściowy dla naszej pracy.
The study will, of course, provide good background material for our work.
Wyobraźcie sobie ten sam materiał, ale umieszczony w dolnej części tenisówek.
Imagine taking the same material, but putting it on the bottom of a sneaker.
Oznaczony materiał umieszczamy na mikromacierzy.
We take that tagged material and we put it on to something called a microarray.
materiał (ayrıca: coś)
volume_up
stuff {isim}
Mamy mnóstwo materiału z meduzami, wszelkich rozmiarów i kształtów.
We couldn't begin to show you our archival stuff from the jellies.
Wykonany jest z metalu i brązowego materiału Fin-Ply - sklejki formowanej pochodzącej z Finlandii.
It's made of metal and the brown stuff is Fin-Ply -- it's that formed lumber from Finland.
Kosztująca 10 miliardów dolarów fabryka czipów używa procesu znanego wiejskim rzemieślnikom – rozprowadzasz materiał dookoła i pieczesz go.
A 10-billion-dollar chip fab uses a process a village artisan would recognize -- you spread stuff around and bake it.
materiał (ayrıca: szmata, szmatka, ścierka, obrus)
volume_up
cloth {isim}
Jesteśmy niczym dwie nici z tego samego materiału.
We are but two threads cut from the same cloth.
Czy to papier czy inny materiał; kropla wina na obrusie i wino wsiąka we wszystko.
It's made of paper and paper, of course, wicks fluid, as you know, paper, cloth -- drop wine on the tablecloth, and the wine wicks all over everything.
Nie można jej skalać nienawiścią lub zazdrością, bo istnieje zawsze, jak farba barwiąca cały materiał, zawsze by się gdzieś znajdowała.
It cannot be tainted intrinsically with hatred or jealousy because, then, if it was always there -- like a dye that would permeate the whole cloth -- then it would be found all the time, somewhere.
materiał (ayrıca: dane)
volume_up
data {isim}
Wykorzystaj etykiety z kodem kreskowym lub etykiety RFID do oznaczania materiałów dowodowych i majątku, aby zapewnić wygodne wprowadzanie danych i bezbłędną kontrolę łańcucha dowodowego.
Apply bar code or RFID labels to evidence and property to facilitate convenient data entry and secure chain of custody tracking.
Dane dotyczące MIC i MBC uzyskano w badaniach przeprowadzonych na reprezentacyjnych próbkach izolowanych z materiału terenowego pochodzącego z różnych obszarów Unii Europejskiej.
The MIC and MBC data are reported from a representative sample of isolates from field materials within different geographic EU areas.
Zapewni to ochronę danych oraz tych materiałów, które nie powinny zostać przejęte. Nie uzyskałam jednak w tej sprawie od Rady żadnych ustępstw.
This would guarantee that data protection is ensured and the material protected from seizure, but I am not getting any concession from the Council on this point.
materiał (ayrıca: splot)
volume_up
weave {isim}
materiał (ayrıca: satysfakcja, zadowolenie, zawartość, treść)
Postanowiliśmy użyć przetworzony materiał powstały podczas produkcji cementu i stali.
Decided to use recycled content from cement and steel manufacturing. ~~~ There is the inside of our lab.
Aby ułatwić nam znajdowanie i indeksowanie swoich materiałów wideo, możesz utworzyć i przesłać mapę witryny wideo.
You can help us find and index your video content by creating and submitting a Video Sitemap.
Zabronione jest publikowanie treści zawierających nagość lub obrazowe przedstawienie aktów seksualnych oraz materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym.
We don't allow content that contains nudity, graphic sex acts, or sexually explicit material.

2. Tekstil: "o gęstym splocie"

materiał

İngilizce' de "materiał" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishA wracając do szkoły, gdybyś trochę więcej czasu poświęcił nauce to podgoniłbyś materiał.
But about school, if you could sneak in a couple hours ' sleep, you'd catch up.
PolishDali jej tlący się materiał... a ona go rozdmuchuje, chce wygrzebać brudy.
They gave her a puff piece... she resents it, and she's digging for dirt.
PolishW tym samym czasie mieliśmy zbierać materiał o Nollywood, rozmawialiśmy z wieloma filmowcami.
In the meantime, we had to cover Nollywood, and we talked to a lot of filmmakers.
PolishSześćdziesiąt dwa ustępy, czternaście gęsto zapisanych stron to spory materiał do rozważań.
With its 62 paragraphs and 14 dense pages, it provides much food for thought.
PolishMateriał pozostanie w pożądanym stanie do następnego przełączenia.
And once you've changed its state, it stays there until you change its state again.
PolishTen materiał video prezentuje zalety zestawów słuchawkowych Jabra dla sektora uług finansowych
This simple show video explains the benefits of Jabra headsets for financial services
PolishUwierzysz, że to wszystko zaczęło się jako zwykły materiał?
Can you believe this all started out as a wimpy little special-interest feature?
PolishAle jeśli chcemy zrobić coś twardego, mocnego, myślimy: "Dobra, chcę zrobić mocny materiał.
But if we want to make something hard, we come up, "I know, I'm going to make a hard substance.
PolishPokażę krótki materiał z mojego nowego dokumentu "Dzieci Talibów".
I want you to watch a short video from my latest documentary film, "Children of the Taliban."
PolishDo Jemenu zjechało wielu reporterów, którzy chcieli napisać materiał o Al-Kaidzie lub terroryzmie.
A lot of reporters come to Yemen and they want to write a story on Al-Qaeda or terrorism.
PolishIstotnie, daje ona instytucjom europejskim materiał do przemyśleń.
Indeed, it provides food for thought for the European institutions.
PolishMateriał do przemyśleń dziś wieczorem, jeśli wychylicie kilka głębszych.
So something to think about tonight if you've had a couple.
PolishZ tego punktu możemy wykonać nie tylko zdjęcia ale też zarejestrować materiał video.
And from here, we're able to do the same sorts of registration, not only of still images, but also of video.
PolishPomoc publiczna przyznana przez Finlandię obejmująca nasiona i materiał siewny zbóż (głosowanie)
National aid granted by Finland for seeds and cereal seed (vote)
PolishGdy woda wyparuje, materiał się 'zrośnie' sam tworząc szwy.
And as it evaporates, it will knit itself together, forming seams.
PolishLudzie są w stanie wyprodukować własny materiał opałowy z odpadów.
People can make their own cooking fuel from waste products.
PolishPokazałeś niesamowity materiał z zabijanym grzechotnikiem.
CA: Now, incredible footage you showed of the viper being killed.
PolishMateriał pokazuje amerykańskiego żołnierza śmiejącego się z konania ludzi.
PolishZaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru (2004) ze sztuką "WE ARE CAMERA/jasonmaterial" ("WE ARE CAMERA/materiał jazona")
Invitation to the 2004 Mülheim Theatre Days with "WE ARE CAMERA/jasonmaterial"
PolishZ tego, co zrozumiałam, to kurs pokrywa dość duży materiał.
My understanding of the course is that it covers quite a lot.