"kodeks" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"kodeks" İngilizce çeviri

EN

PL kodeks
volume_up
{eril}

1. Hukuk

kodeks
volume_up
code {isim}
W końcu, kodeks ten należy przyjąć w ramach ustaleń międzynarodowych.
Finally, the code of conduct ought to be exported to the international framework.
Dlaczego kodeks prawa kanonicznego reguluje uprawnienia obywateli nie będących katolikami?
Why does the Code of Canon Law govern the rights of citizens who are not Catholics?
Kampania wyborcza, nowy kodeks praktyk, zwłaszcza dla asystentów.
An election campaign, a new code of practice, particularly for assistants.
kodeks
volume_up
codex {isim}
Na szczeblu międzynarodowym Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, nadal dąży do ustalenia odpowiednich wytycznych Kodeksu Żywnościowego w tej sprawie.
At international level, the Commission, in close collaboration with the Member States, continues to support the development of Codex guidelines on the issue.

"kodeks" için eşanlamlılar (Lehçe):

kodeks

İngilizce' de "kodeks" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNie sądzę, by gdziekolwiek funkcjonował taki kodeks drogowy.
I do not think that there is a single country with road traffic like that.
PolishMusimy zatem stworzyć nowy kodeks prawa pracy, który nie był by tak krzywdzący jak obecnie.
Therefore we need to create a new set of labor laws, which are not as onerous as they are today.
PolishNie jestem pewien, jak długo Komisja zamierza testować kodeks postępowania, zanim dojdzie do jego uprawomocnienia.
I am not sure how long the Commission is going to test out the codes of conduct before it legislates.
PolishKodeks zachowania, sposób ubierania i zmienia je na coś nieoczekiwanego. ~~~ To właśnie to pobudza do śmiechu.
It takes the codes of behavior and the codes of dress, and it makes it unexpected, and that's what elicits a laugh.
PolishZ doświadczenia zebranego na własnej skórze wiemy, że Rosja stosuje niekiedy w sprawach międzynarodowych swój własny kodeks postępowania.
We know to our cost that Russia sometimes follows its own rule book in international affairs.
PolishKomisja Europejska publikuje kodeks postępowania dotyczący członków Komisji oraz stosunków pomiędzy komisarzami a departamentami Komisji.
The European Commission publishes the codes of conduct for Members of the Commission and the relations between Commissioners and Commission departments.
PolishI oczywiście mamy świadomość tego, jak ważny jest kodeks etyczny i kodeks postępowania, ale Komisja nie ma prawa narzucać tych zasad państwom członkowskim.
Of course we are aware of the importance of codes of ethics and codes of conduct, but it is not up to the Commission to impose these on the Member States.
PolishLista Czerwcowa (Junilistan) zatem przychylnie nastawiona do idei, że poszczególne państwa powinny opracować kodeks postępowania w sprawie przywozu drewna tropikalnego.
Junilistan is therefore favourably disposed to the idea that individual states should draw up codes of conduct on the import of tropical timber.
PolishObecny kodeks jest przestarzały, gdyż dziś prawie 40% rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem alternatywnych stron internetowych bez ponoszenia żadnych opłat z tytułu rezerwacji.
The current arrangements are out of date, as almost 40% of bookings are now carried out via alternative websites, dispensing with booking fees altogether.