"klątwa" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"klątwa" İngilizce çeviri

PL klątwa
volume_up
{dişil}

volume_up
curse {isim}
Klątwa surowcowa dotyczy jedynie krajów poniżej pewnego progu zarządzania.
The resource curse is entirely confined to countries below a threshold of governance.
O czymś, co jest znane jako klątwa surowcowa lub gospodarka rentierska.
It is what is known as the 'resource curse' or 'rentier economy'.
Skąd się bierze tak zwana „Klątwa surowcowa”?
Why is there this "resource curse," as it's called?
klątwa (ayrıca: anatema)
Jest to rytualna ofiara w imię nowej religii klimatu i nowych guru, tych ograniczonych naukowców, którzy rzucają klątwy na wszystkich, którzy sprzeciwiają się ich niepodważalnym konkluzjom.
It is the ritual sacrifice to the new religion of climate and its new gurus, these partially-minded scientists who pour anathema on all those whose work opposes their untouchable conclusions.

"klątwa" için eşanlamlılar (Lehçe):

klątwa

İngilizce' de "klątwa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMieszkańcy wioski myśleli, że padła na nią klątwa.
The villagers thought she was cursed; they didn't know what to do with her.
PolishPonieważ pomogę ci go złapać, abyś mógł go zabić zanim się przemienisz... i klątwa zostanie złamana.
Because I will help you catch it, so you can kill it before you turn... and the spell will be broken.
PolishPo tym moja matka uwierzyła, że to było przeznaczenie albo klątwa - starała się odnaleźć wszystkie możliwe powody we wszechświecie, czemu tak miało być.
And after that, my mother believed that it was fate, or curses -- she went looking through all the reasons in the universe why this would have happened.