"interes" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"interes" İngilizce çeviri

EN

"to inter" Lehçe çeviri

PL interes
volume_up
{eril}

1. genel

interes (ayrıca: afera, sprawa, biznes, branża)
Ich działalność to wysoce zyskowny interes, z którym należy walczyć.
Their activities are part of a highly profitable business, which we must try to combat.
To był rodzinny interes, a moja matka była kimś w rodzaju projektantki.
it was a family business. ~~~ And my mother was a kind of a designer, also.
. - (PT) "Przyjaciele przyjaciółmi, ale interes z osobna”...
. - (PT) 'Friends, friends, business aside'...
interes (ayrıca: romans, afera, sprawa, przedsięwzięcie)
volume_up
affair {isim}
Taki stan rzeczy leży jedynie w interesie tych, którym zależy na zacieraniu się różnic między światem przestępczości a państwem i którzy na tym korzystają.
The only circles who have an interest in this state of affairs are those who nurtured and benefited from the blurred distinctions between criminality and the state.
Czas, aby podjąć zdecydowane działania także i w tym kontekście, zarówno w interesie zarządzania sprawami europejskimi, jak i w interesie opinii publicznej.
It is time to take resolute action in this regard too, both in the interests of managing European affairs and in the interests of public opinion.
Nastał zatem czas, aby ministrowie gospodarki i finansów wykorzystali Traktat, który nakazuje im, aby traktowali politykę gospodarczą jako politykę opierającą się na wspólnym interesie.
It is therefore time that the ministers for economic affairs and finance used the Treaty, which tells them to regard their economic policy as a policy of common interest.
interes
interes (ayrıca: sprawa, buda)
volume_up
shebang {isim} [Amer.] [gün. dil]
Obywatelom brytyjskim nikt nie dał się wypowiedzieć na temat tego całego interesu, jakim jest Unia Europejska, ani im ani nikomu innemu.
The British people have not been given a vote on this whole shebang of European Union, and neither has anybody else.

2. günlük dil

interes
volume_up
dick {isim} [gün. dil]
interes (ayrıca: żenidło)
volume_up
penis {isim}
interes (ayrıca: okazja)

"interes" için eşanlamlılar (Lehçe):

interes

İngilizce' de "interes" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNiech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.
Let me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
PolishPonadto Unia Europejska ma długofalowy interes w bezpiecznym rozwijaniu...
In addition, the European Union has a sustained interest in the safe development ...
PolishKiedy stawką jest zdrowie ludzi, interes ekonomiczny nie może mieć pierwszeństwa.
When people's health is at stake, economic interests cannot be allowed to take precedence.
PolishDecydować powinien najlepszy interes dziecka, a nie najlepszy interes dorosłych.
It is the child's best interests which should decide the matter, not adults' best interests.
PolishMamy wspólny interes w podejmowaniu decyzji dotyczących naszego bezpieczeństwa.
No, we have a common interest in taking decisions about our security.
PolishGdybym to zrobił, miałbym osobisty interes w tym, by jego dom się spalił.
If I were to do that, then I would have a vested interest in seeing his house burn down.
PolishJednakże we wszystkich przypadkach kryterium powinien stanowić "najlepszy interes dziecka”.
In all cases, however, the criterion should be 'the child's best interests'.
PolishZnowu ogólny interes europejski poświęca się w imię kapitalistycznej chciwości.
Once again, the European general interest is being sacrificed for the sake of capitalist greed.
PolishGdzieś tu ma miejsce większy interes a ty mnie próbujesz odciąć.
It's a big deal going down, and you are trying to cut me out of the fucking loop.
PolishJeśli w grę wchodzi interes osobisty, to należało by oddać sprawę do sądu.
If I were the person involved, I would take the matter to the courts.
PolishWażne jest, aby interes zdrowia publicznego przedkładać ponad interesy producentów wina.
It is important to place the health of the public above the interests of the wine industry.
PolishChodzi o nasz wspólny interes w krótkim i długim okresie: bezpieczeństwo.
This is about a common interest, in the short and long term: safety.
PolishNie jesteśmy mediatorami, ale jedną ze stron mającą prawowity interes.
We are not mediators but one of the sides having a legitimate interest.
PolishA zatem mógłbym powiedzieć, że posiadam interes w ochronie konsumenta.
So, I could say that I have a vested interest in consumer protection.
PolishNa koniec chciałbym powiedzieć, że mocno wierzę w to, że nie jest to wyłącznie europejski interes.
Let me conclude by saying that I really believe it is not only the European interest.
PolishPańska inicjatywa jest konieczna, ponieważ zależy od niej interes nas wszystkich.
It is necessary because the general interest is at stake.
PolishWspomniałem, że mam w tym względzie na uwadze interes mojego okręgu wyborczego.
I mentioned that I have a constituency interest in this.
PolishWszyscy wiemy, że tutaj na szali spoczywa wspólny interes Europy.
We all know that the collective interest of Europe is at stake here.
PolishPytanie brzmi, czyj interes i jaka zasada powinna wziąć tutaj górę.
The question is which interest and which principle prevails here.
Polish. - (SV) Niektóre państwa członkowskie mają własny interes w promowaniu wywozu broni.
in writing. - (SV) Some Member States have a vested interest in the promotion of arms exports.