"flagowy" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"flagowy" İngilizce çeviri

volume_up
flagowy {sıf. er.}
EN

PL flagowy
volume_up
{sıfat eril}

flagowy
volume_up
flag {sıf.} (attr.)
flagowy (ayrıca: kluczowy, sztandarowy)
Mówi się o nim, że jest to nasz okręt flagowy.
It is being said that this is our flagship programme.
Kondycja naszego przemysłu jest solidna, a nasz okręt flagowy, euro, przewiózł nas oczywiście przez groźne cieśniny.
The state of our industry is robust, and our flagship, the euro, has indeed steered us through the straits.
Musimy mieć nadzieję, że nowy flagowy projekt UE, a mianowicie strategia na rzecz regionu Dunaju uzyska stopniowo jakieś możliwe do zaobserwowania i wymierne treści.
We must hope that the EU's new flagship project that is the Danube strategy will subsequently actually be given some observable and tangible content.

"flagowy" için eşanlamlılar (Lehçe):

flagowy
flaga