"działo" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"działo" İngilizce çeviri

PL działo
volume_up
{nötr}

działo (ayrıca: armata)
volume_up
cannon {isim}
Aoshima, can we fire the analyzer cannon?
działo (ayrıca: strzelba, armata, pistolet, rewolwer)
volume_up
gun {isim}
działo

"działo" için eşanlamlılar (Lehçe):

działo
dział

İngilizce' de "działo" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishTo są nagłówki o tym, co działo się z kobietami w następnych kilku latach.
These are headlines about what's been going on with women in the next few years.
PolishCzuję się winna, że to wszystko działo się w twoim domu, tuż przed naszymi nosami.
I feel so guilty that this all went on in your house, right under our nose.
PolishAle co się działo z elektrogramem, kiedy sygnał pobieraliśmy z wnętrza serca świni?
But what happened when we looked inside the pig's heart, to the electrogram?
PolishWidzieli Państwo co działo się z porządkiem dziennym przez cały dzień i to niedobrze.
You have seen what has happened all day with the agenda and it is not satisfactory.
Polish(Ale chłopiec nic nie wiedział, tylko Jonatan i Dawid wiedzieli, co się działo.
But the lad knew not anything: only Jonathan and David knew the matter.
PolishTo było osobiste przekonanie, nie ważne co się działo, bez zbędnych szczegółów.
And that was a personal belief, regardless of what's going on, regardless of the details.
PolishCzy to, co działo się w Ghanie było metaforą dla tego co działo się we mnie?
Was what was happening in Ghana a metaphor for what was happening in me?
PolishNie działo się to 50 lat temu; było to całkiem niedawno.
Mr President, this is not 50 years ago; this is just a short time ago.
PolishCo więcej, nie należy zapominać o jego wymiarze społecznym, jak to działo się do tej pory.
Moreover, its social dimension should not be forgotten, as has happened up to now.
PolishNigdy nie istniała żadna firma, w której nic złego by się nigdy nie działo.
There's never been an angel- or a venture-funded company where bad things didn't happen.
PolishBardzo się martwimy o to, co się z tymi sportowcami dalej będzie działo.
We are very worried about what is going to happen to these sportsmen next.
PolishWiemy o tym, co dzieje się w Egipcie, a co nie działo się w tym kraju przez ostatnie lata.
We know what is happening in Egypt, and what has not happened there in recent years.
PolishNikt nie jest w stanie z pewnością przewidzieć, co będzie się działo za 10, 20 lub 30 lat.
Nobody today can predict with certainty what will happen in 10, 20 or 30 years' time.
PolishTak działo się 20 lat temu i wyraźnie widać, że dzieje się tak i dziś.
This was happening 20 years ago and, clearly, it is still happening today.
PolishWidzieliście też ekscesy związane z gorączką dotcom'ów i to samo działo się ze złotem.
And you saw some of the excesses that the dotcom fever created and the same thing happened.
PolishCo się będzie działo w sprawie grup roboczych: czy zostaną podane nazwiska wszystkich ekspertów?
And what about the working groups: will the names of all the experts be given?
PolishInteresujące jest również, co działo się jeszcze przed nastąpieniem epoki przemysłowej.
But the interesting thing is that the other thing also happened in the pre-industrial world.
PolishTeraz będzie się to działo w praktyce dzięki gwarancjom wspólnotowym dla projektów EBI.
In practical terms this will now happen because of the Community guarantees for EIB projects.
PolishJeśli jednak odpowiem poprawnie to, cokolwiek by się działo, nie trzymajcie tego dla siebie, OK?
If, however, I am right, whatever you do, don't keep it to yourself, OK?
PolishRok 1958, Ghana staje się niepodległa, działo się to ponad 50 lat temu.
1958, Ghana becomes independent, so it is just over 50 years ago.