"dostawać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"dostawać" İngilizce çeviri

volume_up
dostawać {imper. fi.}
PL

dostawać [dostaję|dostawałbym] {imperfektif fiil}

volume_up
I even started to get some hate mail.
Ponieważ zacząłem dostawać różnego rodzaju zaproszenia.
Because I start getting all kinds of invitations.
Dostają bezpieczną wodę. ~~~ Dostają żywność dla ubogich.
They get safe water, they get food for the poor, and they get malaria eradicated.
dostawać (ayrıca: dostać)
volume_up
to cop {g. fiil} [gün. dil] (punch, punishment)
(NL) Rolnicy europejscy uprawiający tytoń nie powinni dostawać za to nawet eurocenta.
(NL) European farmers who grow tobacco should not receive a single cent from the EU for it.
Dlaczego w dalszym ciągu nowe kraje mają dostawać proporcjonalnie dwa, trzy razy mniej niż kraje stare?
Why should the new States continue to receive proportionally two or three times less than the old States?
Francuski przemysł motoryzacyjny może dostawać pomoc rządową w większym stopniu niż przemysł motoryzacyjny w krajach "nowej Unii”.
The French motor industry can receive more government aid than the motor industry in the countries of the 'new' EU.

"dostawać" için eşanlamlılar (Lehçe):

dostawać

İngilizce' de "dostawać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishIle godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
PolishZacząłem dostawać tego coraz więcej, nagle miałem 30, 40 głosów z całego świata.
But what's awesome is, as I started getting more and more and more of them, all of a sudden I had 30, 40 voices from around the world.
PolishPonieważ zacząłem dostawać różnego rodzaju zaproszenia.
PolishMożesz jeść tyle samo, ale będziesz dostawać mniej kalorii, ponieważ jedzenie jest mnie obfite w kalorie.
So you can eat the same amount of food, but you’ll be getting fewer calories because the food is less dense in calories.
PolishGdybyśmy mieli wyłącznie dostawać środki z państw członkowskich, bez zapewniania jakiejkolwiek wartości dodanej, bylibyśmy niepotrzebni.
If we were only to obtain money from the Member States without providing any added value, we would be unnecessary.
PolishKażdy uwielbia dostawać gotówkę.
PolishAsystenci powinni dostawać odpowiednie kontrakty, obejmujące ubezpieczenie społeczne i wypłatę pensji, zgodnie z zasadami instytucji europejskich.
Assistants must have a proper contract, with the social security and pension provision usual in each European institution.
PolishMusiał jednak dostawać Diflucan, którym w Stanach leczy się drożdżaki, a który kosztuje 30 dolarów za pigułkę.
But what happened was that he had to be on medication that, at that time -- Diflucan, which in the States is used for yeast infections -- cost 30 dollars a pill.
PolishNiemniej jednak nie zgadzam się, że jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest płacić więcej, pracować więcej, a na emeryturze dostawać mniej.
Nevertheless, I disagree that the only way to solve the problem is by paying more, working more and receiving less during retirement.
PolishUznałem więc "Pomodlę się do Nieznanego i poproszę o pomoc", i zacząłem ją dostawać ze wszystkich stron, w każdej chwili mojego ówczesnego życia.
So I thought, "I guess I'll pray to [the] Unknown and ask help," and started getting help from everywhere, each and every corner of my life at that time.
PolishMuszę również podkreślić ważność niedyskryminacyjnych przepisów regulujących zawody sportowe, w myśl których mężczyźni i kobiety powinni dostawać takie same nagrody.
I must also stress the importance of non-discriminatory rules governing sports competitions, by fixing equivalent prizes for men and women.
PolishŁotewscy pracownicy zatrudnieni przy budowie szkoły w Szwecji mieli dostawać wynagrodzenie znacznie niższe od tego, które dostają Szwedzi zatrudnieni przy podobnych pracach.
A Latvian company wanted to build a school in Sweden with Latvian workers being paid much less than Swedish workers for similar jobs.
PolishNie bezduszni spekulanci na rynkach towarowych, lecz drobni rolnicy w Pakistanie powinni dostawać uczciwe ceny za swoje produkty rolne na rynku światowym.
Small farmers in Pakistan should benefit from just prices for their agricultural products on the world market, rather than callous speculators on the commodity markets.