"dorobek prawny" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"dorobek prawny" İngilizce çeviri

PL dorobek prawny
volume_up
{eril}

1. Hukuk

dorobek prawny
volume_up
acquis {isim}
Dlatego zadaję sobie pytanie, gdzie w tym wszystkim jest wspólnotowy dorobek prawny?
I therefore ask myself, where in all this is the acquis communautaire?
Po pierwsze, nie wychodzi ona poza wspólnotowy dorobek prawny.
Firstly, it goes no further than the acquis communautaire.
To jest umowa - dorobek prawny - i przedmiotowe porozumienie nie zmienia nic w odniesieniu do tego faktu.
This is an agreement - an acquis - and this agreement changes nothing about this fact.
dorobek prawny
Po pierwsze, nie wychodzi ona poza wspólnotowy dorobek prawny.
Firstly, it goes no further than the acquis communautaire.
Dlatego zadaję sobie pytanie, gdzie w tym wszystkim jest wspólnotowy dorobek prawny?
I therefore ask myself, where in all this is the acquis communautaire?
To pojęcie nigdy nie zostało zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia ani w instrumentach tworzących wspólnotowy dorobek prawny.
This concept has never been defined by the WHO or by instruments of the acquis communautaire.

İngilizce de "dorobek prawny" için benzer çeviriler

dorobek isim
prawny sıfat

İngilizce' de "dorobek prawny" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Polish„Wspólny Rynek i jednolita waluta zakładają integrację, tak samo jak wspólny dorobek prawny, który Unia stworzyła.”
“ The European Single Market and the uniform currency presuppose integration, just as the body of law established by the EU does.“
PolishDyrektywa zawiera zachęty do prowadzenia badań naukowych, a nasz dorobek prawny w zakresie ochrony środowiska wspiera przechodzenie na najlepsze dostępne technologie.
The directive does provide for incentives for research, and our environmental legislation encourages the transition to the best available technology.
PolishInną sprawą jest to, że jak powiedziała pani komisarz , czerwony szlam nie spełnia kryteriów odpadów niebezpiecznych i że nasz dorobek prawny jest w odpowiednim porządku.
The other matter is that you, Commissioner, said that the red sludge does not meet the criteria for hazardous waste and that our legislation is in proper order.