"donieść" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"donieść" İngilizce çeviri

volume_up
donieść {per. fi.}

PL donieść
volume_up
{fiil}

Ponadto doniesiono mi, że chciał pan mówić na inny temat.
Moreover, I was informed that you wished to speak on a different subject.

İngilizce' de "donieść" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishChcemy donieść, że kilka państw członkowskich Unii Europejskiej narusza to embargo.
We wish to report that several Member States of the European Union are violating that embargo.
PolishCzy ma donieść na policję, czy też ma zerwać kontrakt?
Should he or she report the matter to the police, or terminate the contract?
PolishCieszę się mogąc państwu donieść, że większość senatorów zagłosowała za traktatem lizbońskim.
I am glad to announce to you that the majority of the Senators voted in favour of the Lisbon Treaty.
PolishMiło mi donieść, że nowe państwa członkowskie mogą być dumne z zakresu, w jakim udało im się wdrożyć te zasady.
I am pleased to report that the new Member States can hold their heads high with regard to implementation of these principles.
PolishMiło mi donieść, że tego rodzaju zachowanie było niemożliwe za czasów rządu koalicyjnego pod przywództwem Mikuláša Dzurindy.
I am pleased to report that this type of behaviour was not possible during the coalition government led by Mikuláš Dzurinda.
PolishZ radością mogę donieść, że obecnie używamy dawki promieniowania odpowiadającej skutecznej dawce z jednego mammogramu cyfrowego.
And I'm very happy to report that we're now using a dose of radiation that is equivalent to the effective dose from one digital mammogram.
Polishdonieść na kogoś
PolishChciałbym donieść o głębokim kryzysie gospodarczym, jakiego od kilku lat doświadcza sektor orzechów w Katalonii i w Europie.
Mr President, I would like to denounce the deep economic crisis that the Catalan and the European nut sector have been suffering for several years.
PolishZrobiłem rozeznanie, rozmawiałem z Polakami i z zadowoleniem mogę donieść, że nie spotkałem nikogo, kto wyrażałby się w podobnym tonie, co nasz przedmówca.
I had a good look around and I talked to Polish people, and I am pleased to report that I did not meet any who took the same tone as our colleague here.
PolishKobiety te znalazły w sobie odwagę, by donieść na swoich oprawców tylko dlatego, że ich dzieci wywierały na nie nacisk.
Some described a life of suffering, and it was only because their children put pressure on them that they had the courage to report their attackers.